Klawisz funkcyjny

Klawisz funkcyjny (ang. function key) – przyciski klawiatury, opisane najczęściej od F1 do F12 (w klawiaturach Apple przed 2007 F1 – F19), którym są przypisane określone znaczenia na gruncie konkretnych programów. Niektóre klawiatury terminala 3270 były wyposażone w 24 klawisze funkcyjne (F1-F24), po dwanaście w rzędzie. Obecnie większość emulatorów obsługuje "górny rząd" klawiszy funkcyjnych (F13-F24) jako SHIFT + Fn (shift dodaje 12 do numeru klawisza).

Klawisze funkcyjne

F1Edytuj

Klawisz F1 w systemie operacyjnym MS Windows i w wielu uniksowych środowiskach graficznych wywołuje informacje pomocnicze.

F2Edytuj

Klawisz ten w systemach Windows i różnych GUI linuksowych najczęściej służy do zmiany nazwy obiektu (np. folderu lub pliku). W niektórych programach pełni funkcję zapisania (np. dokumentu - Turbo Pascal). Kombinacja Alt+F2 odpowiada za opcję Wykonaj polecenie w środowiskach takich jak KDE czy GNOME.

F3Edytuj

Klawisz F3 działa jako "szukaj" zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i w systemie MS Windows. W systemie MS DOS wkleja za znakiem zachęty poprzednie polecenie. W niektórych menedżerach okien wraz z klawiszem Alt wyświetla menu okna

F4Edytuj

Klawisz F4 wraz z klawiszem alt (Alt+F4) oznacza w systemie Windows i w wielu środowiskach uniksowych zamknięcie aplikacji. Z Ctrl umożliwia zamknięcie pojedynczego okna lub karty aplikacji. Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe

F5Edytuj

Klawisz F5 służy najczęściej do odświeżania okien, np. okna przeglądarki lub folderu. W programie Microsoft PowerPoint uruchamia prezentację. W wielu grach odpowiedzialny za funkcję szybkiego zapisu stanu.

F6Edytuj

Po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F6 przechodzi między kolejnymi elementami okna lub pulpitu w systemie operacyjnym Microsoft Windows. W przeglądarkach internetowych przenosi kursor do paska adresowego.

F7Edytuj

W Microsoft Office uruchamia sprawdzanie pisowni. W przeglądarce Firefox uruchamia tryb przeglądania z kursorem.

F8Edytuj

W środowisku MS DOS rozpoczyna wyświetlanie wszystkich poleceń w buforze historii. Po naciśnięciu tego klawisza funkcyjnego w trakcie uruchamiania systemu Microsoft Windows można uruchomić system w trybie awaryjnym lub przywrócić komputer do stanu ostatniej znanej dobrej konfiguracji.

F9Edytuj

W wielu środowiskach programistycznych używany do uruchomienia projektu i/lub jego kompilacji. W wielu grach odpowiedzialny za funkcję szybkiego wczytania stanu.

F10Edytuj

Najczęściej w programie konfiguracyjnym BIOS-u umożliwia wyjście z zapisaniem zmian. W wielu programach dosowych powodował zamknięcie aktualnie uruchomionego programu lub wywołanie menu.

F11Edytuj

Klawisz F11 służy do przejścia do widoku pełnego ekranu w przeglądarkach internetowych. W systemie OS X odpowiada za funkcję Exposé. W Microsoft Office w kombinacji z klawiszem Alt uruchamia edytor języka Visual Basic, a w kombinacji z Alt i Shift – edytor skryptów.

F12Edytuj

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako. W systemie OS X odpowiada za funkcję Dashboard. W niektórych grach powoduje zapis zrzutu ekranu z gry na dysk.

W przeglądarkach uruchamia system kontroli źródła.