Klimat strefowy

Klimat strefowy to klimat charakterystyczny dla danej strefy klimatycznej. Podstawowe czynniki określające klimat na wybranym obszarze nie odbiegają znacząco od średnich dla danej strefy.