Klimatostratygrafia

Klimatostratygrafia – dziedzina stratygrafii, stosowana w badaniach czwartorzędu (ostatnich 2,6 mln lat). Polega na obserwacji w osadach szczątków organicznych świadczących o charakterze zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych oraz ich zmianach w czasie. Występowanie w kolejnych warstwach osadu szczątków organizmów, które miały określone wymagania termiczne i wilgotnościowe, pozwala na odtworzenie zmian warunków klimatycznych w okresie powstawania osadu.

Klimatostratygrafia używa odpowiednich jednostek:

BibliografiaEdytuj

  • Falkowski Tomasz: Zarys geologii. Złotoszewska-Niedziałek Hanna. Warszawa: Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2004. ISBN 83-7244-520-6.
  • Lindner Leszek (red.): Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Warszawa: Wydawnictwo PAE, 1992, s. 683. ISBN 83-85636-01-3.