Klinika Oczna

czasopismo naukowe

Klinika Oczna. Acta Ophthalmologica Polonica – naukowe czasopismo okulistyczne, organ Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Kwartalnik.

Klinika Oczna
Acta Ophthalmologica Polonica
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Adres ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa
Wydawca Oftal Sp. z o.o.
Pierwszy numer 1899
Redaktor naczelny Marcin Stopa
Średni nakład 2000 egz.
ISSN 0023-2157
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Czasopismo kontynuuje tradycje Postępu Okulistycznego - pierwszego polskiego periodyku okulistycznego założonego i wydawanego od końca stycznia 1899 roku własnym sumptem przez Bolesława Wicherkiewicza w Krakowie. Pismo B. Wicherkiewicza zawierało prace oryginalne, opisy kliniczne, informacje o nowych narzędziach i lekach, streszczenia prac zagranicznych, sprawozdania z wydarzeń środowiska lekarskiego, bibliografię fachową i inne. Postępy... były wydawane do 1914 roku[1]. Pismo zostało wznowione w 1923 roku przez Kazimierza Noiszewskiego pod nową nazwą Klinika Oczna.

Po K. Noiszewskim kolejnymi redaktorami naczelnymi od 1931 roku byli:

Od roku 2019 redaktorem naczelnym jest Marcin Stopa[2].

Pismo nie ma współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i jest w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów za publikację w latach 2013-2014 i 10 punktów za publikację w latach 2015-2016)[3]. Według Index Copernicus pismo ma parametr 4,91 (2012)[4].

W międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR) mierzącym wpływ i znaczenie poszczególnych czasopism naukowych „Klinika Oczna" została w 2017 sklasyfikowana na 99. miejscu wśród czasopism okulistycznych[5]. Wskaźnik Hirscha czasopisma wynosi 12 (2017)[5].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj