Klotylda Kowalska

Klotylda Kowalska (? – 1933) – polska nauczycielka, działaczka katolicka i kobieca.

ŻyciorysEdytuj

Córka powstańca z 1846, a potem urzędnika starostwa Jana Wierusza Kowalskiego i Anastazji z Zielińskich. Miała liczne rodzeństwo: siostrę Józefę, oraz braci: generała armii austro-węgierskiej i WP Henryka (1846–1929), Antoniego, Zygmunta i Tytusa[1].

Nauczycielka szkoły żeńskiej, następnie kierowniczka szkoły w dzielnicy kolejowej, w 1914 dyrektorka szkoły wydziałowej w Nowym Sączu. Członkini Towarzystwa Tatrzańskiego delegatka w Nowym Sączu (1899-1911)[2]. Od 8 września 1905 r. była prezydentką kongregacji nauczycielek Sodalicji Mariańskiej w Nowym Sączu, której moderatorem był o. Stanisław Załęski[3]. Od stycznia 1913 do czerwca 1915 działaczka związanego z irredentą antyrosyjską Komitetu Kobiet Polskich w Nowym Sączu. Była w latach 1913–1914 kasjerką sekcji finansowej komitetu[4]. W 1913 członkini Komitetu Pań do krzewienia ruch skautowego przy „Sokole” w Nowym Sączu[5]. Po wybuchu I wojny światowej i zajęciu Nowego Sącza przez wojska rosyjskie była od września 1914 do maja 1915 uchodźczynią wojenną w Wiedniu[6]. Od czerwca 1915 działaczka koła nowosądeckiego Ligi Kobiet Galicji i Śląska[7], w latach 1917–1918 członkini Naczelnego Zarząd Ligi.

W okresie międzywojennym działała w Sodalicji Pań Nauczycielek w Nowym Sączu[8].

PrzypisyEdytuj

  1. Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (część IV: 1 stycznia – 29 grudnia 1917 r.) oprac. Bożena Lesiak-Przybył, w: „Krakowski Rocznik Archiwalny” t. 23, 2017, s. 207.
  2. Maciej Zaremba, 90 lat oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu, „Almanach Sądecki” R. 5, 1996, nr 4 (17), s. 60.
  3. Krzysztof Bielawny, Kongregacje mariańskie w Polsce w latach 1571–1914, „Ateneum Kapłańskie” Tom 152, Zeszyt 3 (601) Maj – Czerwiec 2009,s. 16.
  4. Jan Krupa: Zarys pracy niepodległościowej w Nowym Sączu, „Rocznik Sądecki” tom 1, 1939, s. 192.
  5. Maria Lorek, Sądeckie harcerstwo na drodze do Niepodległości, „Dobry tygodnik Sądecki” 7 listopada 2018, wersja elektroniczna.
  6. Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicji i Bukowiny 1914-1915, oraz Album pamiątkowe, Część III. Prowincja i Bukowina, Wiedeń 1915, s. 83.
  7. Jan Krupa: Zarys pracy niepodległościowej ...., s. 192.
  8. Śp. Klotylda Kowalska „Sodalis Marianus” t. 12,1933, s. 6.