Klucz potencjalny

Klucz potencjalny (albo kandydujący, ang. candidate key) – minimalny zestaw atrybutów relacji, jednoznacznie identyfikujący każdą krotkę tej relacji.

W relacji może znajdować się wiele kluczy potencjalnych (zwanych czasem kandydującymi). Spośród kluczy potencjalnych wybiera się zazwyczaj jeden klucz, zwany kluczem głównym.

W zależności od liczby atrybutów wchodzących w skład klucza można wyróżnić:

  • klucze proste (jednoelementowe)
  • klucze złożone (wieloelementowe)

Przykład:

nr_indeksu nazwisko imię grupa
12345 Iksiński Jan 34
12346 Igrekowski Bogdan 34

Kluczem prostym jest tu atrybut nr_indeksu, klucz złożony składa się z atrybutów nazwisko, imię i grupa.