Kniaź

tytuł szlachecki w państwach słowiańskich

Kniaź – z bułg. кнѣзъ, ze staroruskiego князь:

Słowo w języku ruskim pochodzi ze słowiańskiego *kъnędzь, z którego pochodzą też:

  • jęz. bułgarski: княз (knjaz, кнѣзъ), żeń. Княгиня / кнѣгинѣ (knjaginja)
  • jęz. ruski i rosyjski: князь
  • jęz. czeski: kněz, męs. kněžka (= książę)); kníže, żeń. kněžna (= księżniczka)
  • jęz. węgierski: кынгды~kündü (podobne jak kenéz)
  • jęz. rumuński: cneaz, chinez
  • jęz. polski: ksiądz (pierwotnie w znaczeniu „książę”, dziś wyłącznie „duchowny”), stąd też książę (z kъnęžę = młody kъnędzь), księżyc (z kъnęžiťь pierwotnie „syn księcia”, potem „miesiąc” oraz (dziś wyłącznie) „satelita ziemi”)[1][2]

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Andrzej Bańkowski, Słownik Etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN 83-01-13016-4
  2. Wiesław Boryś, Słownik Etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005, ISBN 83-08-03648-1, OCLC 69455003.