Otwórz menu główne
Kość łódkowata
Navicular bone - animation03.gif
Navicular bone - animation04.gif
Navicular bone - animation01.gif
Navicular bone - animation02.gif
Szkielet stopy: kość łódkowata oznaczona jest cyfrą 3

Kość łódkowata (łac. os naviculare) wchodzi w skład kości stępu stopy. Na powierzchni przyśrodkowej ma wybitną guzowatość (łac. tuberositas ossis navicularis), punkt orientacyjny przy badaniu stawu poprzecznego stępu. Na powierzchni przedniej ma trzy pola dla połączenia z trzema kośćmi klinowatymi. Powierzchnia boczna ma niestałą powierzchnię stawową dla kości sześciennej, zaś powierzchnia tylna - dla kości skokowej.