Otwórz menu główne
Lewa kość kulszowa oznaczona numerem 3.
Otwarty staw biodrowy lewy. Kość kulszowa oznaczona na dole ryciny

Kość kulszowa (łac.os ischii) – składa się z trzonu (bierze udział w tworzeniu tylnej części panewki) i gałęzi kości kulszowej. Jest ona częścią obręczy miednicznej, która jest częścią szkieletu obwodowego.

Trzon kości kulszowej (corpus ossis ischii)Edytuj

Do tyłu i przyśrodkowo od trzonu odchodzi kolec kulszowy (spina ischiadica). Stanowi granice pomiędzy wyżej leżącym wcięciem kulszowym większym (incisura ischiadica major) i znajdującym się poniżej wcięciem kulszowym mniejszym (incisura ischiadica minor).

Gałąź kości kulszowej (ramus ossis ischii)Edytuj

Trzon kości kulszowej przechodzi ku przodowi i przyśrodkowo w gałąź, grubą u swego początku a cieńszą i płaską w miejscu połączenia z gałęzią dolną kości łonowej. Obie części, trzon i gałąź, są ustawione do siebie pod kątem prawie prostym, tworząc guz kulszowy (tuber ischiadicum). Jest to najniżej położone miejsce miednicy.

Zobacz teżEdytuj