Kościół Starokatolicki Austrii

Kościół Starokatolicki Austrii (de: Altkatholische Kirche Österreichs) – kościół starokatolicki (11,5 tys. wiernych), będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Krajowej Rady Ekumenicznej (w Austrii) i Światowej Rady Kościołów. Organem prasowym kościoła jest "Altkatholische Kirchenzeitung". Zwierzchnikiem kościoła jest biskup Maria Kubin.

Kościół Starokatolicki Austrii
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ katolicyzm
   └ Starokatolicyzm
Ustrój kościelny

Ustrój Episkopalno-Synodalny

Zwierzchnik

bp Maria Kubin

Zasięg geograficzny

Austria

Członkostwo

Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich, Światowa Rada Kościołów, Konferencja Kościołów Europejskich, Krajowa Rada Ekumeniczna (w Austrii)

Strona internetowa

Historia edytuj

W lipcu 1870 r. ogłoszono, że konkordat zawarty w 1855 r. pomiędzy Piusem IX a cesarzem Franciszkiem Józefem przestał obowiązywać Austrię. Strona austriacka uznała, że papież poprzez postanowienia I Soboru Watykańskiego, faktycznie zmienił swoje uprawnienia, zmieniając podmiotowość prawną kontrahentów. Postanowiono więc o zawiązaniu szeregu specjalnych komitetów dążących do wyodrębnienia się autonomicznego kościoła, wydelegowały one swoich przedstawicieli na I Kongres Starokatolików w Monachium. Po powrocie z kongresu przystąpiono do organizacji własnych, starokatolickich parafii. W 1877 r. nastąpiło prawne uznanie Kościoła ze strony państwa, co jednak, zgodnie z ówczesną polityką państwa wobec wyznań, nie dawało Kościołowi pełnej możliwości rozwoju. 5 czerwca 1879 r. w Wiedniu odbył się I Synod Kościoła, trzy lata później na zwierzchnika wspólnoty wybrano ks. A. Nittela. Po upadku Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego trzeba było dokonać nowego podziału kościoła. Oprócz biskupstwa w Czechosłowacji, powstało w 1920 r. biskupstwo w Austrii. Jednak z powodu oporu władz pierwszy biskup starokatolicki został wyświęcony dopiero w 1924 roku, a był nim bp Adalbert Schindelar. W latach II wojny światowej kościół ucierpiał i pod względem administracyjnym, i personalnym. 17 listopada 2007 r. nowym zwierzchnikiem kościoła został wybrany czarnoskóry ks. dr Johannes Ekemezie Okoro, pochodzący z Nigerii. Wybór pochodzącego z Afryki kapłana jest zdaniem starokatolików, kolejnym dowodem na to, że starokatolicyzm w Austrii jest symbolem integracji, zapraszającego i otwartego Kościoła. Ks. dr Jan Ekemezie Okoro został wprowadzony na urząd biskupi 2 lutego 2008 r. 24 października 2015 roku Synod Kościoła Starokatolickiego Austrii wybrał Heinza Lederleitnera na nowego zwierzchnika Kościoła, który został konsekrowany 12 lutego 2016 roku na biskupa.

Nauka Kościoła Starokatolickiego w Austrii edytuj

Doktryna Starokatolicka opiera się na nauce niepodzielonego Kościoła Powszechnego pierwszych wieków, ujętej w ustaleniach Soborów Ekumenicznych. Starokatolicy najwyższą cześć oddają Bogu, wyznają wiarę w realną obecność ciała i krwi pańskiej w Eucharystii, zaś komunia jest udzielana pod dwiema postaciami: chleba i wina. Eucharystia nie jest w starokatolicyzmie powtórzeniem ofiary Chrystusa, a jej upamiętnieniem czy też uobecnieniem. W starokatolicyzmie istnieje również kult Maryi Panny, jednak odrzucany jest dogmat o jej Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu, zniesione zostały dogmaty przyjęte przez Kościół zachodni po rozłamie z Kościołem wschodnim. Starokatolicy oddają cześć także aniołom, apostołom, męczennikom i świętym. Kościół umożliwia spowiedź w konfesjonale, ale wiernym odpuszcza się grzechy także w trakcie mszy podczas spowiedzi powszechnej. Kościoły starokatolickie nie uznają nieomylności i władzy papieży. Kościół Starokatolicki Austrii udziela od 1997 r. święceń kapłańskich kobietom. Od 2002 r. udzielane są błogosławieństwa parom homoseksualnym.

Duchowni edytuj

Obecnie Kościół liczy 27 księży. Duchownym Kościoła starokatolickiego może być zarówno mężczyzna jak i kobieta, który(a) ukończył(a) wyższe studia teologiczne na uniwersytecie i zdał(a) Egzamin Kościelny dopuszczający do święceń. Biskupem (biskupką) w Kościele starokatolickim może być kapłan (kapłanka) wybrany przez Synod Ogólnokrajowy, konsekrowany(a) przez przynajmniej trzech biskupów – członków Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Kapłanów (Kapłanki) nie obowiązuje celibat. W kościele starokatolickim obowiązują stroje liturgiczne podobne jak w Kościele rzymskokatolickim.

Administracja edytuj

Na terenie kraju funkcjonują również wspólnoty diasporalne przy kaplicach.

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj