Kościół powszechny

strona ujednoznaczniająca

Kościół powszechny (gr. katholikos/łac. catholicus - powszechny) – Kościół katolicki, którego misja dotyczy całej ludzkości niezależnie od płci, stanu, majątku, narodowości itp.

Powszechność (katolickość) Kościoła w myśl nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary należy do czterech jego znamion (obok jedności, świętości i apostolskości).

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego mówi o tym kanon nr 830:

Słowo „powszechny” („katolicki”) oznacza „uniwersalny”, czyli „cały” lub „zupełny”. Kościół jest powszechny w podwójnym znaczeniu: Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. „Tam gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny”. Istnieje w nim pełnia Ciała Chrystusa zjednoczona z Głową, w wyniku czego Kościół otrzymuje od Niego „pełnię środków zbawienia”, której On chciał mu udzielić: poprawne i pełne wyznanie wiary, integralne życie sakramentalne, posługa święceń w sukcesji apostolskiej. W tym podstawowym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu Pięćdziesiątnicy i taki będzie aż do dnia Paruzji.[1]

oraz kanon nr 831:

Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego.

Przypisy edytuj