Kościeleccy herbu Ogończyk

Kościeleccy herbu Ogończyk – ród szlachecki zajmujący czołową pozycję polityczną i gospodarczą na Kujawach w XV-XVI w.

Kościeleccy wywodzili się z Ziemi Dobrzyńskiej z okolic miasta Skępe, ale pisali się z Kościelca wsi k. Inowrocławia, gdzie istniała druga gałąź rodzinna.

Przedstawiciele rodu bywali wojewodami inowrocławskimi, brzesko-kujawskimi, poznańskimi, kaliskimi, starostami kujawskimi, pomorskimi i wielkopolskimi, a także hierarchami duchownymi. Od czasu wojny trzynastoletniej wielu dostojników z rodu Kościeleckich było również wierzycielami królewskimi, co pomogło im skumulować w swoim ręku liczne urzędy ziemskie. Świetność rodu została ograniczona w wyniku ruchu egzekucyjnego średniej szlachty w II połowie XVI wieku.

CiekawostkaEdytuj

Imieniem Kościeleckich nazwano w 1920 r. jeden z placów miejskich Bydgoszczy, znajdujący się w miejscu dawnego zamku. Przyczyną takiej właśnie nazwy jest fakt, że przedstawiciele rodu Kościeleckich sprawowali na zamku bydgoskim przez prawie 150 lat „złotego wieku” urząd starosty (1457-1600) [1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Zyglewski Zbigniew. Późnośredniowieczne urzędy i urzędnicy w powiecie bydgoskim. Urzędnicy ziemscy – starostowie, burgrabiowie [w.] Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. T.16. Bydgoszcz jako ośrodek administracyjny na przestrzeni wieków. Zbiór studiów pod red. Zdzisława Biegańskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego. Bydgoszcz 1998.