Kościelisko-Witów (gmina)

Kościelisko-Witów – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 19731977[2] w woj. krakowskim i nowosądeckim (dzisiejsze woj. małopolskie). Siedzibą władz gminy był Witów (pierwszy człon nazwy gminy dotyczył wsi Kościelisko).

Kościelisko-Witów
gmina wiejska
1973–1977
Państwo

 Polska

Województwo

1973–75: krakowskie
1975–77: nowosądeckie

Powiat

nowotarski (do 1975)

Siedziba

Witów

Populacja (1974)
• liczba ludności


7450[1]

brak współrzędnych
Kaplica w Kościelisku

Gmina została utworzona w dniu 1 stycznia 1973 roku[3] w powiecie nowotarskim w woj. krakowskim. Objęła cztery sołectwa: Chochołów, Dzianisz, Kościelisko i Witów[4].

1 czerwca 1975 gmina znalazła się w nowo utworzonym woj. nowosądeckim[5].

1 lipca 1977 roku gmina została zniesiona. Z większości jej obszaru (sołectw Dzianisz, Kościelisko i Witów) oraz z obszaru znoszonej gminy Poronin[6] i części gmin Biały Dunajec i Czarny Dunajec utworzono nową gminę Tatrzańską. Jedynie sołectwo Chochołów z gminy Kościelisko-Witów włączono do gminy Czarny Dunajec[7].

Przypisy edytuj

  1. Liczba ludności z publikacji „Rocznik Demograficzny Polski”, GUS 1975-1995
  2. Od 1 stycznia 1973 do 30 czerwca 1977
  3. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  4. Uchwała Nr XVIII/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 1972 w sprawie utworzenia gmin w województwie krakowskim oraz ustalenia siedzib gminnych rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 1972 Nr 18, poz. 268).
  5. Dz.U. z 1975 r. nr 17, poz. 92
  6. Gmina Poronin została odtworzona w 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. nr 132, poz. 671)
  7. Dz.U. z 1977 r. nr 20, poz. 82