Kobylnica Wołoska (gromada)

Kobylnica Wołoska – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Kobylnica Wołoska
gromada
1954–1961
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

rzeszowskie

Powiat

1954: lubaczowski
1954–61: radymniański
(1961: → lubaczowski)

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

31 grudnia 1961

Siedziba

Kobylnica Wołoska

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

4

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

10

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Kobylnica Wołoska z siedzibą GRN w Kobylnicy Wołoskiej utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie lubaczowskim w woj. rzeszowskim na mocy uchwały nr 26/54 WRN w Rzeszowie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Kobylnica Wołoska, Kobylnica Ruska i Potok Jaworowski ze zniesionej gminy Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim oraz obszar dotychczasowej gromady Budzyń ze zniesionej gminy Młyny w powiecie jarosławskim w tymże województwie[6].

13 listopada 1954[7] gromada weszła w skład nowo utworzonego powiatu radymniańskiego[8], gdzie ustalono dla niej 10 członków gromadzkiej rady narodowej[9].

31 grudnia 1961, w związku ze zlikwidowaniem powiatu radymniańskiego, gromadę Kobylnica Wołoska włączono do powiatu lubaczowskiego w tymże województwie, oprócz wsi Budzyń, którą włączono do powiatu jarosławskiego tamże (a więc poszczególne wsie powróciły do powiatów sprzed utworzenia powiatu radymniańskiego)[10]; równocześnie gromadę Kobylnica Wołoska zniesiono, włączając jej obszar do gromad: Młyny (wieś Budzyń[11]) i Wielkie Oczy (wsie Kobylnica Wołoska, Kobylnica Ruska i Potok Jaworowski)[12][13][14].

Przypisy edytuj

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr 26/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu lubaczowskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 18 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 30 listopada 1954 r., Nr. 11, Poz. 41)
 7. Z mocą (wstecz) od 1 października 1954
 8. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 244
 9. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radymnie (punkt 15) z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 9 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 34)
 10. Dz.U. z 1961 r. nr 46, poz. 245
 11. Zapisano błędnie Budyń
 12. Uchwała Nr 20/61 z dnia 14 września 1961 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie w sprawie zmian w podziale administracyjnym województwa rzeszowskiego na gromady; w ramach Obwieszczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr 20/61 z dnia 14 września 1961 r. o zmianach w podziale administracyjnym województwa rzeszowskiego na gromady (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 1961 r., Nr. 11, Poz. 55)
 13. Określenie powiatu w którym gromada została zniesiona nie jest jednoznaczne. Według uchwały nr 20/61 nastąpiło to 31 grudnia 1961 jeszcze w powiecie radymniańskim, natomiast z zapisu w Dz.U. z 1961 r. Nr 46, poz. 245 wynika że gromada (nie obszar zniesionej gromady!) została 31 grudnia 1961 włączona do powiatu lubaczowskiego (bez wsi Budzyń)
 14. Młyny (gromada) należała w latach 1954–61 przez cały czas do powiatu jarosławskiego, a gromada Wielkie Oczy do lubaczowskiego