Kod BCD (ang. binary-coded decimal, czyli zapis dziesiętny kodowany dwójkowo[1] lub kod dwójkowo-dziesiętny[2]) – sposób zapisu liczby polegający na zakodowaniu kolejnych cyfr dziesiętnych tej liczby w systemie dwójkowym, przy użyciu tylko czterech młodszych bitów (zob. półbajt)[2]. Stosowany jest on głównie w elektronice i informatyce. Taki zapis pozwala na łatwą konwersję liczby do i z systemu dziesiętnego, jednak jego niedogodnością jest istniejąca nadmiarowość (wykorzystuje tylko 10 czterobitowych kombinacji z 16 możliwych).

Dwa zegary pokazujące ten sam czas, po prawej wskazanie w BCD8421, na nim od lewej: godziny (dziesiątki i jedności), minuty (d. i j.) i sekundy (d. i j.); dziesiątki godzin kodowane są tylko dwoma najmłodszymi bitami (wskazanie nigdy nie jest większe od 2), a minut i sekund – trzema najmłodszymi (wskazanie nigdy nie jest większe od 5).

Kod BCD jest obecnie stosowany głównie w urządzeniach elektronicznych z wyświetlaczem cyfrowym (np. w kalkulatorach, miernikach cyfrowych) i w zastosowaniach finansowych informatyki (ujednoznacznia zapis części ułamkowych kwot i ułatwia dziesiętne zaokrąglanie).

We współczesnych komputerach używane są dwa sposoby zapisu liczb w kodzie BCD na ośmiobitowych bajtach (zob. oktet):

 1. użycie tylko czterech najmłodszych bitów do zapisu pojedynczej cyfry[1]; 4 starsze są wtedy ustawiane na jakąś konkretną wartość (np. 1111 jak w EBCDIC, 0011 jak w ASCII, czy 0000),
 2. zapis dwóch cyfr w każdym bajcie (bardziej znacząca w starszym półbajcie, a mniej znacząca w młodszym); jest to tak zwane spakowane BCD[1] (ang. packed BCD).

Wiele mikroprocesorów (w tym wszystkie wywodzące się od Intel 8080[3]) posiada rozkazy i tak zwane flagi umożliwiające dodawanie i odejmowanie liczb BCD w wersji spakowanej[2].

Warianty kodu edytuj

Z zależności od zastosowania, poszczególne cyfry mogą być kodowane w inny niż dwójkowo sposób, stąd rozróżnia się wiele wariantów BCD (dla uściślenia wersja podstawowa zwana jest też BCD 8421 lub NBCD):

 |    BCD  Excess-3  BCD   BCD  IBM 1401
 | Wagi: 8421       2421  84-2-1  8421
-------------------------------------------------
0 |    0000   0011   0000   0000   1010
1 |    0001   0100   0001   0111   0001
2 |    0010   0101   0010   0110   0010
3 |    0011   0110   0011   0101   0011
4 |    0100   0111   0100   0100   0100
5 |    0101   1000   1011   1011   0101
6 |    0110   1001   1100   1010   0110
7 |    0111   1010   1101   1001   0111
8 |    1000   1011   1110   1000   1000
9 |    1001   1100   1111   1111   1001

Przykładowo, liczba 127 w podstawowym wariancie BCD wygląda następująco:

0001 0010 0111

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj