Kod Prüfera

Niniejszy artykuł jest częścią cyklu teoria grafów.
Najważniejsze pojęcia
graf
drzewo
podgraf
cykl
klika
stopień wierzchołka
stopień grafu
dopełnienie grafu
obwód grafu
pokrycie wierzchołkowe
liczba chromatyczna
indeks chromatyczny
izomorfizm grafów
homeomorfizm grafów


Wybrane klasy grafów
graf pełny
graf spójny
drzewo
graf dwudzielny
graf regularny
graf eulerowski
graf hamiltonowski
graf planarny


Algorytmy grafowe
A*
Bellmana-Forda
Dijkstry
Fleury'ego
Floyda-Warshalla
Johnsona
Kruskala
Prima
przeszukiwanie grafu
wszerz
w głąb
najbliższego sąsiada


Zagadnienia przedstawiane jako problemy grafowe
problem komiwojażera
problem chińskiego listonosza
problem marszrutyzacji
problem kojarzenia małżeństw


Inne zagadnienia
kod Graya
diagram Hassego
kod Prüfera


Kod Prüfera – kod pozwalający na zapisywanie drzewa (w rozumieniu teorii grafów) w formie skompresowanego ciągu (bez wypisywania całego zbioru krawędzi) długości n-2, gdzie n stanowi liczbę wierzchołków grafu.

Drzewo oznaczone z kodem Prüfera {4,4,4,5}.

Wyznaczanie kodu PrüferaEdytuj

Algorytm wyznaczania kodu Prüfera na podstawie opisu drzewa. Z danego drzewa o zbiorze wierzchołków opisanym jako {1,2,...,n} prowadzi do kodu Prüfera stanowiącego n-2 wyrazowy ciąg liczb ze zbioru {1,2,...,n}.

  1. Jeśli w drzewie jest więcej niż jedna krawędź, szukamy w drzewie wierzchołka stopnia jeden o jak najniższym numerze ze zbioru {1,2,...,n} nazwijmy go v. Znajdujemy jedynego sąsiada tego wierzchołka, nazwijmy go w.
  2. Do ciągu wyjściowego dopisujemy w, usuwamy krawędź {v,w}
  3. Jeśli w drzewie została więcej niż jedna krawędź to przejść ponownie do punktu pierwszego. W przeciwnym wypadku, zapisany dotychczas ciąg jest ciągiem wyjściowym.

Uwaga: Łatwo zaobserwować, że kod Prüfera można zapisać tylko dla drzew o liczbie wierzchołków większej od 2.

Wyznaczanie drzewa z kodu PrüferaEdytuj

Algorytm wyznaczania opisu grafu na podstawie kodu Prüfera. Z danego kodu Prüfera stanowiącego n-2 wyrazowy ciąg liczb (a1,a2,...,an-2) ze zbioru {1,2,...,n} prowadzi do opisu drzewa o zbiorze wierzchołków {1,2,...,n} z kodem Prüfera (a1,a2,...,an-2).

  1. Tworzymy dwie listy L1=(a1,a2,...,an-2), L2={1,2,...,n}. Drzewo zaczynamy tworzyć od grafu o wierzchołkach {1,2,...,n} i wyłącznie trywialnych składowych (pusty zbiór krawędzi). Wyznaczmy sobie liczbę c:=1.
  2. Wyznaczamy w L2 najmniejszą wartość, która nie występuje w liście L1 nazwijmy ją i.
  3. Dodajemy do drzewa krawędź {i,ac}. Z listy L1, usuwamy ac. Z listy L2, usuwamy element i.
  4. Jeśli L1 jest niepuste to definiujemy c:=c+1 i wracamy do punktu 2. W przeciwnym wypadku L2 zawiera jeszcze dwa elementy, nazwijmy je l1 i l2. Do zbioru krawędzi drzewa dodajemy krawędź {l1,l2} i kończymy działanie algorytmu.

Linki zewnętrzneEdytuj

  • Eric W. Weisstein, Prüfer Code, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2020-12-12] (ang.).