Kod bajtowy (ang. bytecode) – nazwa reprezentacji kodu używanej przez maszyny wirtualne oraz przez niektóre kompilatory. Kod składa się z ciągu instrukcji (których kody operacji mają zwykle długość jednego bajta, stąd nazwa), które nie odpowiadają bezpośrednio instrukcjom procesora i mogą zawierać instrukcje wysokiego poziomu (takie jak np. stwórz obiekt klasy X, połącz dwa łańcuchy itd.), jednak w przeciwieństwie do kodu źródłowego wymagają analizy tylko pojedynczych poszczególnych operacji.

W przeciwieństwie do maszyn fizycznych, które prawie zawsze są maszynami rejestrowymi, większość (choć nie wszystkie) maszyn wirtualnych to maszyny stosowe.

Języki i środowiska wykorzystujące kod pośredni

edytuj

Do najbardziej znanych języków programowania wykorzystujących kod pośredni zaliczyć można:

oraz urządzenia z systemem Android, które wykorzystywały do wersji 4.4 KitKat maszynę wirtualną Dalvik

Przykład

edytuj
>>> import dis #"dis" - Disassembler of Python byte code into mnemonics.
>>> dis.dis('print("Hello, World!")')
 1      0 LOAD_NAME        0 (print)
       2 LOAD_CONST        0 ('Hello, World!')
       4 CALL_FUNCTION      1
       6 RETURN_VALUE

Przykład kodu bajtowego Perla, źródło:

sub hello
{
  print "Hello, ", $_[0], "\n"
}
$x = "world!";
hello($x)

generuje kod pośredniczący funkcji głównej:

OP   (0x815e2b0) enter
COP  (0x8168838) nextstate
SVOP  (0x81c9e20) const [5] PV (0x8165508) "world!"
PADOP (0x8168950) gvsv GV (0x814ccd4) *x
BINOP (0x8168810) sassign
COP  (0x81688b8) nextstate
OP   (0x815e270) pushmark
PADOP (0x81697f8) gvsv GV (0x814ccd4) *x
PADOP (0x8168d80) gv GV (0x814cce0) *hello
UNOP  (0x815e290) entersub [4]
LISTOP (0x8150990) leave [1]

oraz procedury hello:

COP  (0x8150958) nextstate
OP   (0x81508a8) pushmark
SVOP  (0x8150998) const [3] PV (0x81654f8) "Hello, "
PADOP (0x8168a00) aelemfast GV (0x814cbc0) *_
SVOP  (0x8150900) const [4] PV (0x816551c) "\n"
LISTOP (0x8168a58) print
UNOP  (0x81687b0) leavesub [1]

Przykład kodu w Javie, źródło:

outer:
for (int i = 2; i < 1000; i++) {
  for (int j = 2; j < i; j++) {
    if (i % j == 0)
      continue outer;
  }
  System.out.println (i);
}

Kompilator Javy generuje następujący kod bajtowy:

 0:  iconst_2
 1:  istore_1
 2:  iload_1
 3:  sipush 1000
 6:  if_icmpge    44
 9:  iconst_2
 10: istore_2
 11: iload_2
 12: iload_1
 13: if_icmpge    31
 16: iload_1
 17: iload_2
 18: irem
 19: ifne  25
 22: goto  38
 25: iinc  2, 1
 28: goto  11
 31: getstatic    #84; //Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
 34: iload_1
 35: invokevirtual  #85; //Method java/io/PrintStream.println:(I)V
 38: iinc  1, 1
 41: goto  2
 44: return