Kodeks cywilny (ustawa z 1964)

polska ustawa

Kodeks cywilny – obowiązująca w Polsce ustawa została uchwalona 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160–167, 178, 213–219 i 1058–1088, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 maja 1964 r. Opublikowany został w Dzienniku Ustaw nr 16, poz. 93 z 1964[1]. Organem wydającym był Sejm PRL, a organami zobowiązanymi: Rada Ministrów, minister rolnictwa oraz minister obrony narodowej.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
Nazwa potoczna Kodeks cywilny
Skrót nazwy K.c., k.c., kc
Data wydania 23 kwietnia 1964
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93
Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1145
Data wejścia w życie 18 maja 1964
1 stycznia 1965
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo cywilne, w tym normy ogólne, prawo osobowe, rzeczowe, spadkowe, zobowiązań
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2020 r. poz. 875
Wejście w życie ostatniej zmiany 16 maja 2020
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

GenezaEdytuj

Uchwalenie kodeksu cywilnego w Polsce wywołane było w głównej mierze potrzebą unifikacji polskiego prawa cywilnego oraz unowocześnieniem dotychczasowych przepisów. Do momentu wejścia w życie kodeksu cywilnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych obowiązywały:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 94, z późn. zm.), która zawiera w głównej mierze przepisy derogacyjne, kolizyjne i intertemporalne przygotowała polski system prawa do wejścia w życie kodeksu cywilnego. Akty prawne wymienione wyżej zostały w całości lub w części uchylone przez niniejszą ustawę.

Zawartość polskiego kodeksu cywilnegoEdytuj

Polski kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg: części ogólnej (art. 1–125) dotyczącej m.in. osób i czynności prawnych, oraz ksiąg regulujących kolejno: prawo rzeczowe (art. 126–352), prawo zobowiązań (art. 353–92116) oraz prawo spadkowe (art. 922–1088). Księgi dzielą się na tytuły, tytuły na działy, działy na rozdziały, a niektóre rozdziały na oddziały.

Na podstawie kodeksu cywilnego zostało wydanych ponad 50 rozporządzeń.

NowelizacjeEdytuj

Dotychczas wydano ponad 90 aktów zmieniających polski kodeks cywilny[2]. Pierwsza nowelizacja nastąpiła w 1971 r. W okresie PRL-u kodeks cywilny znowelizowano ośmiokrotnie.

Obszerna nowelizacja nastąpiła w 1990 r. w związku z transformacją ustrojową w Polsce[3]. Przejście z gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę planową koncesyjno-reglamentacyjną wywołało potrzebę dokonania głębokich zmian w kodeksie cywilnym, głównie w zakresie własności oraz umów (wprowadzono do kodeksu cywilnego np. zasadę swobody umów, która jest jednym z fundamentów gospodarki wolnorynkowej – stanowi o niej art. 3531 kodeksu cywilnego). Marszałek Sejmu ogłosił pięciokrotnie tekst jednolity kodeksu.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93)
  2. Lista aktów zmieniających ustawę z dnia 23 kwietnia 1964
  3. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1990 r. nr 55, poz. 321, z późn. zm.).

Linki zewnętrzneEdytuj