Kodeks morski (2001)

Kodeks morski – polska ustawa (z dnia 18 września 2001) regulująca stosunki prawne związane z żeglugą morską. Stosuje się go do morskich statków handlowych. Stosuje się go do statków morskich używanych wyłącznie do celów naukowo-badawczych z wyjątkiem przepisów o przewozie ładunku lub pasażerów oraz przepisów o awarii wspólnej. Ponadto znajduje on zastosowanie w odniesieniu do statków morskich używanych do celów sportowych lub rekreacyjnych, w tym morskich jachtów rekreacyjnych i komercyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) z wyjątkiem przepisów o przewozie ładunku lub pasażerów oraz przepisów o awarii wspólnej

Ustawa z dnia 18 września 2001 r.
Kodeks morski
Nazwa potoczna kodeks morski
Skrót nazwy k.m.
Data wydania 18 września 2001
Miejsce publikacji  Polska Dz.U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545
Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2175
Data wejścia w życie 5 czerwca 2002
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo morskie
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2018 r. poz. 1137
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 sierpnia 2020
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Poprzedni kodeks morski uchwalony był 1 grudnia 1961 r. (Dz.U. z 1961 r. nr 58, poz. 318, ze zm.). Dwukrotnie ogłoszono jego tekst jednolity.

Linki zewnętrzneEdytuj