Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (2001)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – podstawowy akt prawny regulujący polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Nazwa potoczna

kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Państwo

 Polska

Data wydania

24 sierpnia 2001

Miejsce publikacji

Dz.U. z 2001 r. nr 106, poz. 1148

Tekst jednolity

Dz.U. z 2022 r. poz. 1124

Data wejścia w życie

17 października 2001

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

postępowanie w sprawach o wykroczenia

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 655

Wejście w życie ostatniej zmiany

23 kwietnia 2022

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Struktura redakcyjna kodeksu edytuj

 • Dział I: Zasady ogólne (art. 1–8)
 • Dział II: Sąd (art. 9–16)
  • Rozdział 1: Właściwość i skład sądu (art. 9–15)
  • Rozdział 2: Wyłączenie sędziego (art. 16)
 • Dział III: Strony, obrońcy i pełnomocnicy (art. 17–31)
  • Rozdział 3: Oskarżyciel publiczny (art. 17–19)
  • Rozdział 4: Obwiniony i jego obrońca (art. 20–24)
  • Rozdział 5: Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy (art. 25–31)
 • Dział IV: Czynności procesowe (art. 32–38)
 • Dział V: Dowody (art. 39–44)
  • Rozdział 6: Przepisy ogólne (art. 39–40)
  • Rozdział 7: Przeprowadzanie poszczególnych dowodów. Przeszukanie (art. 41–44)
 • Dział VI: Środki przymusu (art. 45–53)
  • Rozdział 8: Zatrzymanie (art. 45–47)
  • Rozdział 9: Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów (art. 48)
  • Rozdział 10: Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu (art. 49–53)
 • Dział VII: Czynności wyjaśniające (art. 54–56a)
 • Dział VIII: Postępowanie zwyczajne (art. 57–88)
  • Rozdział 11: Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą (art. 57–64)
  • Rozdział 12: Przygotowanie do rozprawy (art. 65–69)
  • Rozdział 13: Rozprawa (art. 70–84)
  • Rozdział 14: Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (art. 85–88)
 • Dział IX: Postępowania szczególne (art. 89–102)
  • Rozdział 15: Postępowanie przyspieszone (art. 89–92)
  • Rozdział 16: Postępowanie nakazowe (art. 93–94)
  • Rozdział 17: Postępowanie mandatowe (art. 95–102)
 • Dział X: Środki odwoławcze (art. 103–109)
 • Dział XI: Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 110–113)
  • Rozdział 18: Kasacja (art. 110–112)
  • Rozdział 19: Wznowienie postępowania (art. 113)
 • Dział XII: Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 114–116)
  • Rozdział 20: Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie (art. 114–116)
 • Dział XIIa: Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych (art. 116a–116b)
  • Rozdział 20a: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 116a)
  • Rozdział 20b: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub też orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym (art. 116b)
 • Dział XIII: Koszty postępowania (art. 117–119)

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj