Kokwaterniony

Kokwaterniony (ang. coquaternions, split-quaternions – kwaterniony rozdzielne) – grupa liczb hiperrzeczywistych o postaci

przy czym oraz

Podobnie jak kwaterniony Hamiltona kształtują czterowymiarową rzeczywistą przestrzeń wektorową wyposażoną w działanie mnożenia. W przeciwieństwie do nich zawierają nilpotenty, dzielniki zera i nietrywialne idempotenty. Jako struktura matematyczna tworzą algebrę nad liczbami rzeczywistymi.

Kokwaterniony zostały wprowadzone przez Jamesa Cockle'a w 1849 na łamach Philosophical Magazine.

Zobacz teżEdytuj