Kolegium

szkoła dla młodzieży

Kolegium (łac. collegium)

Forma organizacji – ogólnie

edytuj
 • kolegium jako grupa równouprawnionych osób – zespół ludzi, posiadających równe stanowisko urzędowe (stąd zwą się kolegami), równe prawa do pełnienia pewnych czynności (administracyjnych, sądowych, wyborczych, pedagogicznych) i równe prawo głosu w obradach ciała kolegialnego (urzędu, sądu)[1].
 • system kolegialny – polega na tym, że np.: w urzędzie decyduje o sprawach nie jeden urzędnik (system biurokratyczny), jako zwierzchnik podwładnych, lecz ciało zbiorowe – kolegium urzędników; w sądzie kolegialnym wyrok jest wynikiem obrad kolegium sędziowskiego, a nie decyzji jednego sędziego[1].

Edukacja

edytuj
 • na średniowiecznych uniwersytetach kolegium było odrębną, częściowo samorządną fundacją, z własnymi budynkami, mającą służyć pomocą ubogim żakom,
 • w czasach nowożytnych kolegiami nazywano uczelnie jezuickie[1],
 • współcześnie jako kolegium określany bywa[1]:
  • kompleks budynków uniwersyteckich, wydział wchodzący w skład uniwersytetu (kolegium medyczne – łac. collegium medicum),
  • szkołę (wydział) wchodzącą w skład uniwersytetu (lub pod jego patronatem), w której kształcenie odbywa się na poziomie licencjatu
  • samodzielną placówkę szkolnictwa wyższego (np. Kolegium Europejskie),
 • w krajach anglosaskich kolegiami (colleges) nazywa się szkoły różnych typów.

Administracja

edytuj

Organ wyborczy

edytuj

Wymiar sprawiedliwości

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. a b c d e f Joachim Bartoszewicz: Podręczny słownik polityczny. Do użytku posłów, urzędników państwowych, członków ciał samorządowych i wyborców, Warszawa: Księgarnia Perzyński, Niklewicz i S-ka, [1923], s. 328–329, (RCIN Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk), (dostęp 2023-04-06).

Bibliografia

edytuj