Kolegium Greckie

Kolegium Greckie zostało powołane w Rzymie w roku 1575. Podstawowym założeniem tego kolegium miało być zbliżenie Kościołów Wschodnich do Kościoła katolickiego[1].

PrzypisyEdytuj

  1. B. Kumor, Geneza i zawarcie unii brzeskiej, w: Unia brzeska. Materiały z Sympozjum odbytego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 19 IV 1997 r., red. A. Hejda, Radom 1998, s. 16.