Kolej piaskowa

Kolej piaskowakolej użytku niepublicznego, której głównym zadaniem jest transport materiałów podsadzkowych do zabezpieczania wyrobisk kopalnianych[1]. Koleje piaskowe charakteryzują się m.in. specjalistycznym taborem i urządzeniami rozładunkowymi.

Pociąg piaskowy na stacji Szczakowa Północ

Koleje piaskowe na Górnym ŚląskuEdytuj

Koleje piaskowe na Górnym Śląsku to potoczne określenie kolei przemysłowych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Koleje piaskowe stanowią dobrze zorganizowaną infrastrukturę techniczno-transportową i tworzą drugą co do wielkości po PKP PLK sieć kolejową w Polsce.

Koleje piaskowe powstały w latach 50. XX wieku poprzez rozbudowę znacjonalizowanych po II wojnie światowej niezależnych od państwa kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej linie kolei piaskowej nie zostały włączone do struktur Polskich Kolei Państwowych, ale znalazły się pod zarządem Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego.

W 1990 roku dokonano restrukturyzacji PMPPW i podziału na kilka spółek, a następnie ich prywatyzacji. Obecnie sieć kolei piaskowych należy do kilku przedsiębiorstw, w przeważającej części prywatnych, które posiadają licencje na udostępnianie infrastruktury kolejowej dla realizacji przewozów kolejowych.

Obecni zarządcy linii kolei piaskowychEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz.U. z 1960 r. nr 54, poz. 311).

BibliografiaEdytuj

  • Krzysztof Soida, Tomasz Roszak, Mariusz Furtek: Koleje piaskowe. Tom 1. Rybnik: Betezda, 2007. ISBN 978-83-923322-2-0.
  • Krzysztof Soida, Tomasz Roszak, Mariusz Furtek: Koleje piaskowe. Tom 2. Katowice: ApLand, 2002. ISBN 83-912575-2-5.

Linki zewnętrzneEdytuj