Koleje Rosyjskie

Koleje Rosyjskie (ОАО Российские железные дороги – Rossijskije żeleznyje dorogi; РЖДRŻD) – operator rosyjskiej sieci kolejowej, jedno z największych przedsiębiorstw transportowych na świecie, ma około 80% przewozów kolejowych w Rosji.

Koleje Rosyjskie
Российские железные дороги – РЖД
Logo
ilustracja
Państwo

 Rosja

Siedziba

Moskwa

Adres

Nowaja Basmannaja 2
107174 Moskwa

Data założenia

1837, 2003

Forma prawna

spółka akcyjna

Prezes

Oleg Bełoziorow

Zatrudnienie

735 005[1] (2018)

Położenie na mapie Moskwy
Mapa konturowa Moskwy, u góry po prawej znajduje się punkt z opisem „Koleje Rosyjskie”
Położenie na mapie Rosji
Mapa konturowa Rosji, po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Koleje Rosyjskie”
Ziemia55°46′08″N 37°39′06″E/55,768889 37,651667
Strona internetowa
Sieć kolejowa RŻD
Lokomotywa ЭП2К-216
Lokomotywa ТЭМ28-002

Jedynym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Federacja Rosyjska[potrzebny przypis].

HistoriaEdytuj

Osobny artykuł: Historia kolei w Rosji.

Poprzedniczką RŻD były Koleje Radzieckie (Советские железные дороги), SŻD (СЖД). Zarządzał nimi wyspecjalizowany urząd, ostatnią nazwą było Ministerstwo Kolei (Министерствo путей сообщения), MPS (МПС).

DziałalnośćEdytuj

Podstawą działalności przedsiębiorstwa są przewozy towarowe i pasażerskie. RŻD dysponują 99% krajowych magistrali kolejowych o łącznej długości 85 500 km, w tym zelektryfikowanych 42 300 km, wyłączając szereg linii zarządzanych przez przedsiębiorstwa prywatne, np. Kolej Norylską (Норильская железная дорога). Na koniec 2007 r. RŻD działały w 79 podmiotach administracyjnych Rosji, a planują ekspansję w 5.

Część przewozów pasażerskich, głównie na trasie Moskwa – St. Petersburg obsługiwana jest pociągami prywatnymi.

TaborEdytuj

Przedsiębiorstwo dysponuje parkiem:

 • 5500 lokomotyw do obsługi ruchu towarowego; 1700 – do ruchu pasażerskiego
 • 512 300 wagonów towarowych i 38 500 pasażerskich

Wskaźniki działalnościEdytuj

Corocznie RŻD przewozi ponad 1,3 mld pasażerów i 1,3 mld ton towarów.

Program inwestycyjnyEdytuj

RŻD podpisały cały szereg kontraktów na dostawę nowego taboru:

 • 19 września 2007 z zakładem Uralwagonzawod (Уралвагонзавод) w Niżnim Tagile na dostawę do 2010 40 tys. wagonów towarowych.
 • z zakładami Transmaszholding (Трансмашхолдинг) w Moskwie na dostawę w latach 2007–2009 212 elektrowozów.

Struktura organizacyjnaEdytuj

Łącznie obejmuje 987 przedsiębiorstw i 165 innych podmiotów.

Departamenty i zarządy administracji centralnej RŻDEdytuj

 • Służba Finansowa RŻD (Бухгалтерская служба ОАО РЖД)
  • Departament Ewidencji Księgowej (Департамент бухгалтерского учета)
  • Departament Polityki Podatkowej i Metodologii Ewidencji Podatkowej (Департамент налоговой политики и методологии налогового учета)
 • Departament Automatyki i Telemechaniki (Департамент автоматики и телемеханики)
 • Departament Ochrony Kolei (Департамент безопасности)
 • Departament Bezpieczeństwa Ruchu (Департамент безопасности движения)
 • Departament Gospodarki Wagonami (Департамент вагонного хозяйства)
 • Departament Ochrony Zdrowia (Департамент здравоохранения)
 • Departament Inwestycji (Департамент инвестиционной деятельности)
 • Departament Informatyzacji i Korporacyjnych Procesów Zarządzania (Департамент информатизации и корпоративных процессов управления)
  • Zarząd Analiz i Statystyki (Управление анализа и статистики)
 • Departament Skarbu (Департамент „Казначейство”)
 • Departament Budownictwa Kubaturowego (Департамент капитального строительства)
 • Departament Polityki Handlowej Przewozów Towarowych (Департамент коммерческой работы в сфере грузовых перевозок)
 • Departament Budownictwa Korporacyjnego i Reform (Департамент корпоративного строительства и реформирования)
 • Departament Komunikacji Korporacyjnej (Департамент корпоративных коммуникаций)
 • Departament Finansów Korporacyjnych (Департамент корпоративных финансов)
 • Departament Gospodarki Lokomotywami (Департамент локомотивного хозяйства)
 • Departament Współpracy Międzynarodowej (Департамент международных связей)
 • Departament Przewozów Pasażerskich (Департамент пассажирских сообщений)
  • Zarząd Podmiejskich Przewozów Pasażerskich (Управление пригородных пассажирских перевозок)
 • Departament Planowania i Budżetowania (Департамент планирования и бюджетирования)
 • Departament Współpracy z Federalnymi i Regionalnymi Organami Władzy (Департамент по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти)
 • Departament Marketingu Przewozów Towarowych i Polityki Taryfowej (Департамент по маркетингу грузовых перевозок и тарифной политике)
 • Departament Organizacji i Etatyzacji (Департамент по организационно-штатным вопросам)
 • Departament Drogowy i Utrzymania (Департамент пути и сооружений)
 • Departament Łączności i Techniki Obliczeniowej (Департамент связи и вычислительной техники)
 • Departament Socjalny (Департамент социального развития)
 • Departament Techniczny (Департамент технической политики)
 • Departament Obsługi Zarządu (Департамент управления делами)
 • Departament Zarządzania Podmiotami Zależnymi (Департамент управления дочерними и зависимыми обществами)
 • Departament Nadzoru Właścicielskiego (Департамент управления имуществом)
 • Departament Zarządzania Przewozami (Департамент управления перевозками)
 • Departament Zarządzania Personelem (Департамент управления персоналом)
 • Departament Koniunktur Ekonomicznych i Rozwoju Strategicznego (Департамент экономической конъюнктуры и стратегического развития)
 • Departament Elektryfikacji i Zaopatrzenia Sprzętu Elektrycznego (Департамент электрификации и электроснабжения)
 • Departament Prawny (Правовой департамент)
 • Zarząd Obiektów Technologicznych i Komunalnych (Управление объектов технологического и коммунального назначения)
 • Zarząd Ochrony Pracy, Bezpieczeństwa Przemysłowego i Kontroli Ekologicznej (Управление охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля)
 • Zarząd Planowania i Normalizowania Materiałowo-Technicznego (Управление планирования и нормирования материально-технических ресурсов)
 • Zarząd Działalności Celno-Brokerskiej (Управление по таможенно-брокерской деятельности)
 • Zarząd Protokołu Prezydenta RŻD (Управление протокола президента ОАО РЖД)
 • Zarząd Weryfikacji Projektów i Kosztorysów (Управление экспертизы проектов и смет)
 • Dyrekcja Remontu Pasażerskiego Taboru Kolejowego Wagonremmasz (Дирекция по ремонту пассажирского подвижного состава „Вагонреммаш”)
 • Dyrekcja Remontu Taboru Kolejowego Żeldorremmasz (Дирекция по ремонту подвижного состава „Желдорреммаш”)
 • Inspekcja Utrzymania Parku Wagonowego (Инспекция по сохранности вагонного парка)
 • Korporacyjne Centrum Rozwoju Profesjonalnego Szkolenia Personelu (Корпоративный центр развития профессионального обучения персонала)
 • Centrum Inspekcji Kontroli Jakości i Odbiorów (Центр инспекций по контролю качества и приемке)
 • Centrum Kontroli i Audytu Wewnętrznego Żeldorkontrol (Центр контроля и внутреннего аудита „Желдорконтроль”)
 • Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (Центр научно-технической информации – ЦНТИ ОАО РЖД)
 • Centrum Organizacji Przetargów (Центр организации конкурсных закупок)
 • Centrum Organizacji Handlu i Zbiorowego Żywienia (Центр организации торговли и общественного питания)
 • Centrum Współpracy z Przedsiębiorstwami Przemysłowymi Drogownictwa (Центр по работе с промышленными предприятиями путевого хозяйства)
 • Centrum Rozliczeń Międzynarodowych Przewozów Kolejowych Żeldorrasczet (Центр расчетов за международные железнодорожные перевозки „Желдоррасчет”)
 • Centrum Obsługi Transportowej RŻD (Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО РЖД)

Struktura terytorialnaEdytuj

Pracę sieci koordynuje 17 zarządów terytorialnych (kolei, filii), będących odpowiednikiem funkcjonujących do niedawna w ZSRR, Rosji, jak i w Polsce dyrekcji okręgowych:

 • Kolej Wschodniosyberyjska (Восточно-Сибирская железная дорога, В.-Сиб./ВСИБ), Irkuck, 5 oddziałów, 183 stacje
 • Kolej Gorkowska (Горьковская железная дорога, Горьк./ГОРЬК), Niżny Nowogród, 6 oddziałów, 384 stacje
 • Kolej Dalekowschodnia (Дальневосточная железная дорога, Д.-Вост./ДВОСТ), Chabarowsk, 4 oddziały, 339 stacji
 • Kolej Zabajkalska (Забайкальская железная дорога, Заб./ЗАБ), Czyta, 4 oddziały, 158 stacji
 • Kolej Zachodniosyberyjska (Западно-Сибирская железная дорога, З.-Сиб./ЗСИБ), Nowosybirsk, 4 oddziały, 291 stacji
 • Kolej Kaliningradzka (Калининградская железная дорога, Калинингр./КЛНГРД), Kaliningrad, 1 oddział, 56 stacji
 • Kolej Krasnojarska (Красноярская железная дорога, Красн./КРАСН), Krasnojarsk, 3 oddziały, 144 stacje
 • Kolej Kujbyszewska (Куйбышевская железная дорога, Кбш./КБШ), Samara, 5 oddziałów, 284 stacje
 • Kolej Moskiewska (Московская железная дорога, Моск./МОСК), Moskwa, 9 oddziałów, 661 stacji
 • Kolej Październikowa (Октябрьская железная дорога, Окт./ОКТ), Petersburg, 6 oddziałów, 665 stacji
 • Kolej Południowo-wschodnia (Юго-Восточная железная дорога, Ю.-Вост./ЮВСТ), Woroneż, 5 oddziałów, 271 stacji
 • Kolej Południowo-uralska (Южно-Уральская железная дорога, Ю.-Ур./ЮЖНУР), Czelabińsk, 7 oddziałów, 232 stacji
 • Kolej Północna (Северная железная дорога, Сев./СЕВ), Jarosław, 6 oddziałów, 375 stacji
 • Kolej Północno-kaukaska (Северо-Кавказская железная дорога, С.-Кав./СКАВ), Rostów nad Donem, 6 oddziałów, 412 stacji
 • Kolej Przywołżańska (Приволжская железная дорога, Прив./ПРИВ), Saratów, 3 oddziały, 206 stacji
 • Kolej Sachalińska (Сахалинская железная дорога, Сах./САХ), Jużnosachalińsk, 1 oddział, 66 stacji
 • Kolej Świerdłowska (Свердловская железная дорога, Свердл./СВЕРДЛ), Jekaterynburg, 6 oddziałów, 381 stacji

Każda z kolei posiada w swojej strukturze wydzielone przedsiębiorstwa obsługi itd.

Przedsiębiorstwa zależneEdytuj

Lista obejmuje 108 podmiotów.

 • Centralne Przedsiębiorstwo Podmiejskich Przewozów Pasażerskich (Центральная пригородная пассажирская компания), Moskwa, 49% akcji
 • Karelian Trains, Helsinki, 50%
 • Klub Piłkarski Lokomotiw (Футбольный клуб „Локомотив”), Moskwa, 70%
 • Transcontainer (Трансконтейнер), Moskwa, 100% akcji – operator przewozów kontenerowych
 • Transinform (Трансинформ), Moskwa – technika komputerowa
 • Transkreditbank (Транскредитбанк), Moskwa, 75%
 • Transmaszholding (Трансмашхолдинг), Moskwa
 • TransTelekom (ТрансTелеком), Moskwa, 100%
 • ZhelDorIpoteka (Желдорипотека), Moskwa, 100% – przedsiębiorstwo budowlane i deweloperskie
 • ŻASO (ЖАСО), Moskwa – ubezpieczenia

ProjektyEdytuj

 • Planuje się uruchomienie szybkiego połączenia między miastami: Niżny Nowogród←→Moskwa←→ Petersburg←→Helsinki.
 • RŻD planują przekształcić Departament Bezpieczeństwa firmy w Agencję Bezpieczeństwa Transportu (Агентство транспортной безопасности), rozszerzając działalność w całym resorcie transportu.
 • Koleje Rosyjskie podjęły decyzję o kompleksowej automatyzacji swoich placówek remontowych taboru kolejowego, aby znacznie zwiększyć produktywność. Zaczęto od zakładów w Magnitogorsku. Po modernizacji, zakłady te mogą rocznie przyjąć do serwisu 3000 wagonów więcej niż poprzednio[2].

Przedsiębiorstwo jest sponsorem klubu hokejowego Łokomotiw Jarosław, klubu piłki nożnej Lokomotiw Moskwa.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj