Kolineacja perspektywiczna

Kolineacja perspektywicznaprzekształcenie płaszczyzny na płaszczyznę odpowiadające rzutowi perspektywicznemu.

Zachowane właściwości:

Współliniowość punktów, należenie do prostej przechodzącej przez środek kolineacji (punktami stałymi są punkty należące do osi kolineacji).

Dowolne przekształcenie perspektywiczne jest złożeniem kolineacji perspektywicznych i różnowartościowych przekształceń afinicznych.