Kolonizacja – osadzenie mieszkańców i tworzenie osad na terenach słabo zaludnionych lub niezamieszkanych.

Rodzaje kolonizacji ze względu na pochodzenie osadników[1]:

  • wewnętrzna – przeprowadzana w ramach jednego państwa (jednego obszaru etnicznego);
  • zewnętrzna – osadnicy pochodzą z terenu innych państw (obszarów etnicznych);

Rodzaje kolonizacji ze względu na sposób przeprowadzenia:

  • samorzutna (np. zajmowanie terenów puszczańskich przez zbiegłych chłopów);
  • kierowana (np. ściąganie osadników do Ameryki w końcu XV w.);
  • planowana (np. kolonizacja józefińska w Europie w końcu XVIII w.).

Odrębnym pojęciem, zawierającym jednakże elementy kolonizacji jest kolonializm, polegający na zakładaniu ośrodków handlowych i wytwórczych oraz baz wojskowych na już zasiedlonych terenach poza obszarem własnego państwa.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. kolonizacja, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-03-23].