Kolumella (łac. columella) – u grzybów termin kolumella ma 2 znaczenia:

  • Środkowa, bezpłodna część owocnika, występująca w owocnikach typu zamkniętego (u tzw. wnętrzniaków), np. u purchawek. Często ma słupowatą postać. Struktura kolumelli, jej występowanie lub brak, ma znaczenie przy oznaczaniu niektórych gatunków[1].
  • Inaczej pęcherzyk. Jest to szczytowa i przeważnie rozszerzona część sporangioforu, na której powstaje zarodnia (sporangium). Występuje np. u grzybów z gromady sprzężniaków (Zygomycota). U rodzaju Pilobolus na szczycie sporangioforu jest mało elastyczna kolumella wnikającą do zarodni. Pozostała część sporangiooforu jest elastyczna i wraz z dojrzewaniem rozszerza się, tworząc nabrzmiały pęcherzyk. Gdy turgor osiągnie wartość ok. 5,5 atm, część nieelastyczna pęka, a ciśnienie komórkowe wyrzuca zarodnię na odległość ok. 1 m[2].
Sporangiofor z kolumellą u Rhizopus

Przypisy

edytuj
  1. Wanda Rudnicka-Jezierska, Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Podstawczaki (Basidiomycetes): purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodematales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiakowe (Podaxales), Kraków: Instytut Botaniki PAN, 1991, ISBN 83-85444-01-7.
  2. Walter Schumacher, Fizjologia roślin, [w:] Eduard Strasburger (red.), Botanika: podręcznik dla szkół wyższych, wyd. 2 pol. według 28 oryg, Warszawa: PWRiL, 1967, s. 453,456,461,491 (pol.).