Komórka konidiotwórcza

Komórka konidiotwórcza – u grzybów jest to końcowa strzępka, w której, lub na której wytwarzane są w drodze rozmnażania bezpłciowego zarodniki zwane konidiami[1]. Proces ich wytwarzania to konidiogeneza. W zależności od budowy oraz sposobów konidiogenezy wyróżnia się następujące typy komórek konidiotwórczych[2]:

  • ampuła – komórka maczugowato lub beczułkowato rozszerzona
  • sympodula – komórka w której kolejne konidia tworzone są powyżej wcześniej utworzonych
  • annelida – komórka, w której konidia powstają enteroblastycznie, przez proliferację wewnętrznej ściany komórkowej
  • fialida – komórka wytwarzająca konidia enteroblastycznie na swoim butelkowato rozszerzonym szczycie.
  • komórka tretyczna (porowa) – komórka walcowata lub cylindryczna, często kolankowato wygięta, wytwarzająca konidia zazwyczaj w kilku punktach konidiotwórczych.

PrzypisyEdytuj

  1. Edmund Malinowski: Anatomia roślin. Warszawa: PWN, 1966.
  2. red.: Selim Kryczyński i Zbigniew Weber: Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii. Poznań: PWRiL, 2010. ISBN 978-83-09-01-063-0.