Komandos (miesięcznik)

Militarny Magazyn Specjalny Komandosmiesięcznik wydawany w latach 1991–2006 przez wydawnictwo Jagiellonia SA w Krakowie, a następnie do kwietnia 2012 roku przez PHU „Gladius”, apolityczny miesięcznik o tematyce militarnej. Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym był krakowski prawnik Janusz Zakrzewski, a następnie Andrzej Wojtas.

Militarny Magazyn Specjalny Komandos
Częstotliwość miesięcznik
Państwo Polska 
Adres 31-816 Kraków 39, skr. poczt. 69
Pierwszy numer 1991
Redaktor naczelny Andrzej Wojtas
Średni nakład 13 800 egz.
ISSN 0867-8669

ZawartośćEdytuj