Komandos (miesięcznik)

Komandos. Militarny Magazyn Specjalny[1] – czasopismo wydawane w latach 1991–2006 przez wydawnictwo Jagiellonia SA w Krakowie, a następnie do kwietnia 2012 roku przez PHU „Gladius”, apolityczny miesięcznik (w 2012 kwartalnik[1]) o tematyce militarnej. Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym był krakowski prawnik Janusz Zakrzewski, a następnie Andrzej Wojtas.

Komandos
Militarny Magazyn Specjalny
Częstotliwość

miesięcznik, kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

31-816 Kraków 39, skr. poczt. 69

Pierwszy numer

1991

Ostatni numer

2012[1]

Redaktor naczelny

Andrzej Wojtas

Średni nakład

13 800 egz.

ISSN

0867-8669

OCLC

68746147

Zawartość edytuj

Przypisy edytuj