Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy której Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania określone w ustawach.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Logo
Ilustracja
Siedziba Komendy Głównej Straży Pożarnej przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie
Państwo

 Polska

Komendant Główny

nadbryg. Mariusz Feltynowski

Zastępcy komendanta głównego

nadbryg. Józef Galica
st. bryg. dr. inż. Grzegorz Szyszko
st. bryg. Paweł Frysztak

Adres
00-463 Warszawa
ul. Podchorążych 38
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej”
Ziemia52°12′35,57″N 21°02′22,45″E/52,209881 21,039569
Strona internetowa

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

edytuj

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej[1]. Komendant Główny PSP podległy jest ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych[2]. Komendanta głównego PSP powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zastępców komendanta głównego PSP powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego PSP. Komendant Główny PSP jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Straży Pożarnej[3].

Do zakresu działania Komendanta Głównego PSP należy w szczególności[3]:

 • kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym
 • nadzorowanie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
 • kierowanie pracą Komendy Głównej PSP
 • nadzorowanie działalności komendantów wojewódzkich PSP
 • określanie struktury organizacyjnej komend wojewódzkich i rejonowych PSP
 • ustalanie siedzib, norm liczebności i wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP
 • inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych
 • organizowanie kształcenia zawodowego, nadzorowanie działalności komendantów szkół i dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych – w zakresie określonym odrębnymi przepisami
 • wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

Kierownictwo[4]

edytuj

Komendant główny PSP:

Zastępcy komendanta głównego PSP:

 • st.bryg. mgr inż. Paweł Frysztak od 15 stycznia 2024[6]
 • nadbryg. Józef Galica od 2 lutego 2024[7]
 • st.bryg. dr. inż. Grzegorz Szyszko od 2 lutego 2024

Komendanci główni Państwowej Straży Pożarnej[8]

edytuj

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj