Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy której Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania określone w ustawach.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Logo
Ilustracja
Siedziba Komendy Głównej Straży Pożarnej przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie
Komendant główny bryg. Andrzej Bartkowiak
Zastępcy komendanta głównego st. bryg. Arkadiusz Biskup
mł. bryg. Arkadiusz Przybyła
Adres
00-463 Warszawa
ul. Podchorążych 38
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Ziemia52°12′35,57″N 21°02′22,45″E/52,209881 21,039569

Komendant Główny Państwowej Straży PożarnejEdytuj

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej[1]. Komendant Główny PSP podległy jest ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komendanta głównego PSP powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zastępców komendanta głównego PSP powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego PSP. Komendant Główny PSP jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

Do zakresu działania Komendanta Głównego PSP należy w szczególności:

  1. kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym
  2. nadzorowanie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
  3. kierowanie pracą Komendy Głównej PSP
  4. nadzorowanie działalności komendantów wojewódzkich PSP
  5. określanie struktury organizacyjnej komend wojewódzkich i rejonowych PSP
  6. ustalanie siedzib, norm liczebności i wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP
  7. inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych
  8. organizowanie kształcenia zawodowego, nadzorowanie działalności komendantów szkół i dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych – w zakresie określonym odrębnymi przepisami
  9. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

Kierownictwo[2]Edytuj

Komendant główny PSP:

Zastępcy komendanta głównego PSP:

Komendanci główni Państwowej Straży Pożarnej[3]Edytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj