Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej – jednostka organizacyjna Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, przy pomocy której Komendant Główny Straży Granicznej realizuje zadania określone w ustawach.

Komenda Główna
Straży Granicznej
Logo
Logo Komendy Głównej Straży Granicznej
Ilustracja
Siedziba Komendy Głównej Straży Granicznej przy al. Niepodległości 100 w Warszawie
Data utworzenia 16 maja 1991
Komendant Główny gen. dyw. SG Tomasz Praga[1][2]
zastępca Komendanta gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska
gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec
gen. bryg. SG Jacek Bajger
Adres
al. Niepodległości 100
ul. Podchorążych 38
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Komenda Główna Straży Granicznej
Komenda Główna
Straży Granicznej
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Komenda Główna Straży Granicznej
Komenda Główna
Straży Granicznej
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Komenda Główna Straży Granicznej
Komenda Główna
Straży Granicznej
Ziemia52°11′58,88″N 21°00′45,66″E/52,199689 21,012683
Komenda Główna Straży Granicznej Strona internetowa
Siedziba Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych 38

Siedziba Komendy Głównej Straży Granicznej znajduje się przy al. Niepodległości 100 i ul. Podchorążych 38 w Warszawie[3].

Komendant Główny Straży Granicznej[4]Edytuj

Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego. Komendant Główny SG podległy jest ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komendanta Głównego SG powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zastępców Komendanta Głównego SG powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego SG. Komendant Główny SG jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Do zakresu działania Komendanta Głównego SG należy w szczególności:

 1. kierowanie prowadzonymi przez Straż Graniczną działaniami w zakresie ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego;
 2. analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej;
 3. nadawanie regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej, a także nadawanie statutów ośrodkom szkolenia Straży Granicznej;
 4. organizowanie i określanie zasad szkolenia zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej;
 5. sprawowanie nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej oraz nad ośrodkami szkolenia Straży Granicznej;
 6. udział w przygotowaniu projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym Straży Granicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;
 8. prowadzenie współpracy międzynarodowej z organami i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony granic państwowych.

Komendant Główny SG w stosunku do pracowników zatrudnionych w Komendzie Głównej wykonuje zadania dyrektora generalnego urzędu przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 o służbie cywilnej.

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 listopada 2010 roku określono i wprowadzono symbol Komendy Głównej Straży Granicznej[5].

Kierownictwo[6]Edytuj

 • Komendant Główny Straży Granicznej: gen. dyw. SG Tomasz Praga[7][8]
 • Zastępcy Komendanta Głównego:
 • Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej: gen. bryg. SG Jacek Bajger
 • Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. granicznych: gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec[9]
 • Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. logistycznych: gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska
 • Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej: por. SG Agnieszka Golias

Struktura organizacyjnaEdytuj

W skład Komendy Głównej SG wchodzą następujące komórki organizacyjne (od 1 kwietnia 2013 roku)[10]:

 • Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 • Zarząd Graniczny;
 • Zarząd Operacyjno-Śledczy;
 • Zarząd do Spraw Cudzoziemców;
 • Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
 • Biuro Łączności i Informatyki;
 • Biuro Techniki i Zaopatrzenia;
 • Biuro Prawne;
 • Biuro Finansów;
 • Biuro Kadr i Szkolenia;
 • Biuro Współpracy Międzynarodowej;
 • Inspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 • Biuro Ochrony Informacji.

Komendanci Główni Straży GranicznejEdytuj

Opracowano na podstawie materiału źródłowego[11].

PrzypisyEdytuj

 1. MSWiA sur Twitter : "Gen. bryg. SG Tomasz Praga przejął obowiązki Komendanta Głównego @Straz_Graniczna od gen. bryg. SGMarka Łapińskiego… ", twitter.com [dostęp 2018-01-24] (fr.).
 2. Straż Graniczna sur Twitter : "- Tradycje Straży Granicznej sięgają czasów przedwojennych. Ale służba Rzeczypospolitej to nie tylko trwanie, ale przede wszystkim rozwój rozumi..., twitter.com [dostęp 2018-01-24] (fr.).
 3. Komenda Główna Straży Granicznej. bip.kgsg.strazgraniczna.pl. [dostęp 2019-05-20].
 4. Rozdział 2 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej (Dz. Urz. 2014 poz. 1402).
 5. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2.11.2010 r. sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 53).
 6. Kierownictwo Straży Granicznej.
 7. MSWiA sur Twitter : "Gen. bryg. SG Tomasz Praga przejął obowiązki Komendanta Głównego @Straz_Graniczna od gen. bryg. SGMarka Łapińskiego… ", twitter.com [dostęp 2018-01-24] (fr.).
 8. Straż Graniczna sur Twitter : "- Tradycje Straży Granicznej sięgają czasów przedwojennych. Ale służba Rzeczypospolitej to nie tylko trwanie, ale przede wszystkim rozwój rozumi..., twitter.com [dostęp 2018-01-24] (fr.).
 9. Nominacje w SG. 2020-05-15. [dostęp 2020-05-16].
 10. Zarządzenie nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. 2012.53 Ogłoszony: 2012-10-03).
 11. Komendanci Główni Straży Granicznej od 1990. muzeumsg.pl. [dostęp 2015-01-30].
 12. MSWiA sur Twitter : "Gen. bryg. SG Tomasz Praga przejął obowiązki Komendanta Głównego @Straz_Graniczna od gen. bryg. SGMarka Łapińskiego… ", twitter.com [dostęp 2018-01-24] (fr.).
 13. Straż Graniczna sur Twitter : "- Tradycje Straży Granicznej sięgają czasów przedwojennych. Ale służba Rzeczypospolitej to nie tylko trwanie, ale przede wszystkim rozwój rozumi..., twitter.com [dostęp 2018-01-24] (fr.).

Linki zewnętrzneEdytuj