Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej – jednostka organizacyjna Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, przy pomocy której Komendant Główny Straży Granicznej realizuje zadania określone w ustawach.

Komenda Główna
Straży Granicznej
Logo
Logo Komendy Głównej Straży Granicznej
Ilustracja
Siedziba Komendy Głównej Straży Granicznej przy al. Niepodległości 100 w Warszawie
Państwo

 Polska

Data utworzenia

16 maja 1991

Komendant Główny

gen. dyw. SG Tomasz Praga[1][2]

zastępca Komendanta

gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska
gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec
gen. bryg. SG Jacek Bajger

Adres
al. Niepodległości 100
ul. Podchorążych 38
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Komenda GłównaStraży Granicznej”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Komenda GłównaStraży Granicznej”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Komenda GłównaStraży Granicznej”
Ziemia52°11′58,88″N 21°00′45,66″E/52,199689 21,012683
Strona internetowa
Siedziba Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Podchorążych 38

Siedziba Komendy Głównej Straży Granicznej znajduje się przy al. Niepodległości 100 i ul. Podchorążych 38 w Warszawie[3].

Komendant Główny Straży Granicznej[4]Edytuj

Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego. Komendant Główny SG podległy jest ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komendanta Głównego SG powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zastępców Komendanta Głównego SG powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego SG. Komendant Główny SG jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Do zakresu działania Komendanta Głównego SG należy w szczególności:

 1. kierowanie prowadzonymi przez Straż Graniczną działaniami w zakresie ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego;
 2. analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej;
 3. nadawanie regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej, a także nadawanie statutów ośrodkom szkolenia Straży Granicznej;
 4. organizowanie i określanie zasad szkolenia zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej;
 5. sprawowanie nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej oraz nad ośrodkami szkolenia Straży Granicznej;
 6. udział w przygotowaniu projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym Straży Granicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;
 8. prowadzenie współpracy międzynarodowej z organami i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony granic państwowych.

Komendant Główny SG w stosunku do pracowników zatrudnionych w Komendzie Głównej wykonuje zadania dyrektora generalnego urzędu przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 o służbie cywilnej.

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 listopada 2010 roku określono i wprowadzono symbol Komendy Głównej Straży Granicznej[5].

Kierownictwo[6]Edytuj

 • Komendant Główny Straży Granicznej: gen. dyw. SG Tomasz Praga[1][2]
 • Zastępcy Komendanta Głównego:
  • Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej: gen. bryg. SG Jacek Bajger
  • Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. granicznych: gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec[7]
  • Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. logistycznych: gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska
 • Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej: por. SG Anna Michalska

Struktura organizacyjnaEdytuj

W skład Komendy Głównej SG wchodzą następujące komórki organizacyjne[8]:

 • Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 • Zespół Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 • Biuro Kadr i Szkolenia;
 • Biuro Kontroli;
 • Audyt Wewnętrzny;
 • Zarząd Graniczny;
 • Zarząd Operacyjno-Śledczy;
 • Biuro Prawne;
 • Zarząd do Spraw Cudzoziemców;
 • Biuro Spraw Międzynarodowych;
 • Biuro Ochrony Informacji;
 • Biuro Analityczno-Sytuacyjne;
 • Biuro Łączności i Informatyki;
 • Biuro Techniki i Zaopatrzenia;
 • Biuro Finansów;
 • Biuro Lotnictwa Straży Granicznej.


Komendanci Główni Straży GranicznejEdytuj

Opracowano na podstawie materiału źródłowego[9].

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj