Komenda Rejonu Uzupełnień Złoczów

Komenda Rejonu Uzupełnień Złoczów (KRU Złoczów) – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie[1].

Komenda Rejonu Uzupełnień Złoczów
Powiatowa Komenda Uzupełnień
Złoczów
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1919
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód PKU Złoczów
PKU 52 pp
PKU Złoczów
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja garnizon Lwów, Złoczów
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Podległość Okręgowa Komenda Uzupełnień Lwów
DOGen. „Lwów”
DOK VI
Skład PKU typ I
Komendy rejonów uzupełnień DOK VI

Historia komendyEdytuj

12 czerwca 1919 roku minister spraw wojskowych rozkazem D.M.O 3314.IV zarządził utworzenie Powiatowej Komendy Uzupełnień Złoczów z czasową siedzibą we Lwowie i podporządkował ją Okręgowej Komendzie Uzupełnień we Lwowie. PKU Złoczów obejmowała powiaty: brodzki, kamionecki, zborowski i złoczowski[2].

W latach 1920-1921 PKU 52 pp była podporządkowana Dowództwu Okręgu Generalnego „Lwów” i obejmowała swoją właściwością powiaty: brodzki, kamionecki, radziechowski, zborowski i złoczowski[3][4].

Z dniem 1 czerwca 1922 roku została zlikwidowana gospoda inwalidzka przy PKU Złoczów[5].

W marcu 1930 roku PKU Złoczów była nadal podporządkowana Dowództwu Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie i administrowała powiatami: złoczowskim, zborowskim i przemyślańskim[6]. W grudniu tego roku komenda posiadała skład osobowy typ I[7].

Z dniem 1 grudnia 1934 roku minister spraw wojskowych wyłączył powiat przemyślański z PKU Złoczów i przyłączył do PKU Lwów Powiat oraz wyłączył powiat brodzki z PKU Kamionka Strumiłowa i przyłączył do PKU Złoczów[8].

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby poborowej, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Złoczów została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Złoczów przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku[9], z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym[10].

Komendant Rejonu Uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr VI. Rejon uzupełnień nie uległ zmianie i nadal obejmował powiaty: brodzki, zborowski i złoczowski[11].

W planie mobilizacyjnym „W” KRU Złoczów nie została obciążona zadaniami mobilizacyjnymi. W czasie mobilizacji pozostawała na etacie pokojowym, a w czasie wojny przynależała pod względem ewidencji i uzupełnień do Ośrodka Zapasowego 5 Dywizji Piechoty[12].

Obsada personalnaEdytuj

Komendanci
 • płk Stanisław Niedzielski (od 12 VI 1919[13])
 • mjr / ppłk piech. Antoni Schmied (1923[14][15] – II 1926 → dyspozycja dowódcy OK VI[16])
 • mjr żand. Jan Mieczysław Zborucki (II 1926[17] – I 1929 → komendant PKU Warszawa Miasto IV)
 • ppłk piech. Józef Maciej Lewicki (od III 1929)
 • mjr piech. Adolf Skorwid (I 1931[18][19] – VII 1935 → dyspozycja dowódcy OK VI[20])
 • mjr piech. Sylwester Korwin-Kruczkowski (VIII 1935[21] – 1939)
Obsada personalna PKU w 1923 roku[22]
 • komendant – mjr piech. Antoni Schmied
 • I referent – por. piech. Józef Alojzy Pietraszek
 • II referent – urzędnik wojsk. XI rangi Józef Starak
 • oficer instrukcyjny – por. piech. Włodzimierz Danhoffer
 • oficer ewidencyjny Przemyślany – urzędnik wojsk. XI rangi Witold Patykowski (od 1 VI 1923[23])
 • oficer ewidencyjny Zborów – wakat
 • oficer ewidencyjny Złoczów – wakat
Z dniem 1 grudnia 1922 roku urzędnik wojsk. X rangi Wincenty Rożniatowski ze stanowiska oficera ewidencyjnego na powiat zborowski został przydzielony do PKU Miechów na stanowisko oficera ewidencyjnego na powiat miechowski[24].
W styczniu 1923 roku urzędnik wojskowy X rangi Rudolf Rzeźniczek ze stanowiska oficera ewidencyjnego na powiat przemyślański przydzielony został do PKU Biała Bielsko na stanowisko oficera ewidencyjnego na powiat bielski[25].
W maju 1923 roku por. piech. Andrzej Jarski ze stanowiska oficera ewidencyjnego na powiat zborowski został przydzielony do PKU Buczacz na stanowisko I referenta, natomiast na stanowisko OE Zborów przydzielony został urzędnik wojsk. X rangi Józef Kozak[26].
Z dniem 1 września 1923 roku urzędnik Kozak przydzielony został do PKU Gniezno na stanowisko OE Września[27]. W tym samym miesiącu na stanowisko OE Zborów przydzielony został por. kanc. Jan Ostrowski z Szefostwa Intendentury OK VI[28].
W grudniu 1923 roku porucznik Ostrowski przydzielony został do Inspektoratu Armii Nr V na stanowisko kierownika kancelarii, a na stanowisko OE Zborów przydzielony został por. san. Ludwik Józef Chrobak z 5 bsan, z równoczesnym przeniesieniem do korpusu oficerów administracji, dział kancelaryjny[29].
W styczniu 1924 roku porucznik Danhoffer przydzielony został do macierzystego 52 pp, a na stanowisko oficera instrukcyjnego przydzielony został por. piech. Stanisław Młyński z tego samego pułku piechoty[30].
Obsada personalna PKU w 1924 roku[15]
 • komendant – ppłk piech. Antoni Schmied
 • I referent – kpt. piech. Józef Alojzy Pietraszek
 • II referent – por. kanc. Józef Starak
 • oficer instrukcyjny – kpt. piech. Stanisław Młyński
 • oficer ewidencyjny Przemyślany – por. kanc. Witold Patykowski
 • oficer ewidencyjny Zborów – wakat
 • oficer ewidencyjny Złoczów – kpt. kanc. Ludwik Józef Chrobak
Obsada personalna w lutym 1926 roku[31]
 • p.o. komendanta – mjr żand. Jan Mieczysław Zborucki
 • kierownik referatu I administracji rezerw – mjr piech. Karol Soroczak
 • kierownik referatu II poborowego – kpt. piech. Józef Alojzy Pietraszek
 • referent – kpt. kanc. Julian Rogalski (do VI 1930[32] → praktyka sądowa w WSO nr VIII)
Obsada personalna PKU w 1932 roku[19]
 • komendant – mjr piech. Adolf Skorwid
 • kierownik I referatu administracji rezerw – kpt. piech. Kazimierz Gottwald
 • kierownik II referatu poborowego – por. piech. Henryk Ścigalski
Obsada personalna KRU w marcu 1939 roku[33][a]
 • komendant – mjr piech. Sylwester Korwin-Kruczkowski
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt. adm. (piech.) Kazimierz Gottwald[b]
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt. adm. (piech.) Henryk Ścigalski[c]

UwagiEdytuj

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[34].
 2. Przeniesiony z 37 pp do PKU Złoczów na stanowisko kierownika II referatu. Do marca 1930 roku był dowódcą kompanii granicznej KOP „Husiatyń”[35][19].
 3. przeniesiony z 5 psp na stanowisko referenta[36][19].

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 2. Dz. Rozk. MSWojsk. ↓, nr 67z 1919 roku, poz. 2157.
 3. Ostanek 2013 ↓, s. 38.
 4. Rozkaz DOGen. Kielce ↓, Nr 69 z 23 czerwca 1921 roku, zał. nr 2 do pkt 11.
 5. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 23 z 6 czerwca 1922 roku, poz. 346.
 6. Dz.U. z 1930 r. nr 31, poz. 270.
 7. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 40 z 23 grudnia 1930 roku, poz. 471.
 8. Dz. Rozk. MS Wojsk. Nr 13 z 22 grudnia 1933 roku, poz. 219.
 9. Jarno 2001 ↓, s. 173.
 10. Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220.
 11. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 12. Rybka i Stepan 2010 ↓, s. 797.
 13. Dz. Rozk. MSWojsk. ↓, nr 68 z 1919 roku, poz. 2191.
 14. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1484.
 15. a b Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1353.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 4.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 4, 14.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 28.
 19. a b c d Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 527.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 4 lipca 1935 roku, s. 90.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 31 sierpnia 1935 roku, s. 97.
 22. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1484, 1564, 1568.
 23. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 19 z 30 marca 1923 roku, s. 225.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 51 z 3 grudnia 1922 roku, s. 889.
 25. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 20 stycznia 1923 roku, s. 55.
 26. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 30 z 19 maja 1923 roku, s. 280-281.
 27. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 57 z 30 sierpnia 1923 roku, s. 539.
 28. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 58 z 6 września 1923 roku, s. 549.
 29. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 75 z 6 grudnia 1923 roku, s. 700, 702.
 30. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 21 stycznia 1924 roku, s. 28.
 31. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 14.
 32. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 18 czerwca 1930 roku, s. 218.
 33. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 847.
 34. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 35. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 20 września 1930 roku, s. 297.
 36. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 31 marca 1930 roku, s. 103.

BibliografiaEdytuj