Komendant – zwierzchnik, dowódca.

Wojsko edytuj

Komendant – zwierzchnik instytucji wojskowych, np. szkół oficerskich, garnizonów, zakładów leczniczych, niektórych urzędów.

Inne służby mundurowe edytuj

Komendant - przełożony, kierownik: komisariatu, komendy Policji, komendy Państwowej Straży Pożarnej w danym mieście lub powiecie. Dawniej: dowódca wojskowy wyznaczonego odcinka obrony.

Harcerstwo edytuj

W harcerstwieinstruktor harcerski kierujący następującymi jednostkami:

oraz przedsięwzięciami, takimi jak:

Marynarka handlowa edytuj

Tradycyjnie tytułuje się komendantem dowódcę żaglowca szkolnego Akademii Morskiej. Tytuł ten stosowano wobec dowódców statków szkolnych Lwów, Dar Pomorza i obecnie Dar Młodzieży. Na innych statkach nie jest on stosowany.