Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego, skrót SKGK (Komisja Śledcza ds. wyborów kopertowych[1]) – komisja śledcza powołana uchwałą Sejmu X kadencji z 7 grudnia 2023[2], do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

Akty prawne regulujące działanie komisji edytuj

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) – art. 111
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1024)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2021 r. poz. 483) – Rozdział 11a
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego (M.P. 2023 poz. 1440)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego

Członkowie komisji edytuj

12 grudnia 2023 Sejm dokonał pierwotnego wyboru członków komisji. Pełny skład komisji składa się z 11 członków wybieranych przez Sejm spośród posłów[2].

Poz. Imię i nazwisko Zdjęcie Przynależność do Klubu Parlamentarnego lub Klubu Poselskiego Funkcja Daty zasiadania w komisji
1. Dariusz Joński   Koalicja Obywatelska – PO,.N, iPL, Zieloni przewodniczący od 12 grudnia 2023
2. Waldemar Buda   Prawo i Sprawiedliwość zastępca przewodniczącego od 12 grudnia 2023
3. Jacek Karnowski   Koalicja Obywatelska – PO,.N, iPL, Zieloni zastępca przewodniczącego od 12 grudnia 2023
4. Bartosz Romowicz   Polska 2050Trzecia Droga zastępca przewodniczącego od 12 grudnia 2023
5. Przemysław Czarnek   Prawo i Sprawiedliwość członek od 12 grudnia 2023
6. Magdalena Filiks   Koalicja Obywatelska – PO,.N, iPL, Zieloni członek od 12 grudnia 2023
7. Agnieszka Kłopotek Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga członek od 12 grudnia 2023
8. Mariusz Krystian   Prawo i Sprawiedliwość członek od 12 grudnia 2023
9. Anita Kucharska-Dziedzic   Lewica (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy) członek od 12 grudnia 2023
10. Witold Tumanowicz   Konfederacja członek od 12 grudnia 2023
11. Michał Wójcik   Prawo i Sprawiedliwość członek od 22 lutego 2024[3]

Zmiany w składzie komisji edytuj

Poz. Imię i nazwisko Zdjęcie Przynależność do Klubu Parlamentarnego lub Klubu Poselskiego Funkcja Daty zasiadania w komisji
1. Paweł Jabłoński   Prawo i Sprawiedliwość członek od 12 grudnia 2023 do 13 lutego 2024[4]

Posiedzenia edytuj

Szczegóły na temat kolejnych posiedzeń przedstawiono w tabeli poniżej[5]:

Nr posiedzenia Data posiedzenia Przesłuchiwani świadkowie Inne punkty porządku obrad
2023
1. 19 grudnia 2023 Wybór Prezydium Komisji
2. 22 grudnia 2023
 • Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez każdego członka Komisji oświadczenia o tym, że nie zachodzą wobec niego żadne okoliczności, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej.
 • Ustalenie liczby stałych doradców Komisji oraz przyjęcie propozycji kandydatur.
 • Przedstawienie przez Prezydium Komisji planu pracy Komisji.
 • Rozpatrzenie wniosków dowodowych zgłoszonych przez członków Komisji.
 • Rozpatrzenie wniosków dowodowych w zakresie pierwszych osób wezwanych w celu złożenia zeznań przed Komisją.
2024
3. 9 stycznia 2024
 • Rozpatrzenie wniosków dowodowych zgłoszonych przez członków Komisji.
 • Wybór kandydatów na stałych doradców Komisji.
4. 10 stycznia 2024
 • Jarosław Gowin – kontynuacja przesłuchania.
5. 17 stycznia 2024 Posiedzenie zamknięte
 • Powołanie stałych doradców Komisji.
 • Rozpatrzenie wniosków dowodowych zgłoszonych przez członków Komisji.
6. 19 stycznia 2024
7. 24 stycznia 2024
8. 26 stycznia 2024 Posiedzenie zamknięte
 • Rozpatrzenie wniosków dowodowych.
 • Dyskusja na temat zwolnienia z tajemnicy prawnie chronionej dokumentów, które znajdują się w dyspozycji Komisji.
9. 5 lutego 2024
10. 13 lutego 2024
 • Michał Dworczyk – kontynuacja przesłuchania.
 • Dyskusja o sporządzonych przez stałych doradców Komisji opiniach w sprawie wykluczenia członka komisji z jej składu osobowego.
11. 14 lutego 2024
12. 20 lutego 2024
13. 28 lutego 2024
 • Ewa Wrzosek – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów
 • Edyta Dudzińska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie
14. 4 marca 2024
 • Rozpatrzenie wniosków dowodowych.

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj