Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego

komisja śledcza Sejmu RP

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 (skrót: SKVAT) – komisja śledcza powołana uchwałą Sejmu VIII kadencji z 5 lipca 2018[1].

Informacja o trwającym posiedzeniu komisji

Akty prawne regulujące działanie komisji

edytuj
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) – art. 111
  • Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1024)
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2021 r. poz. 483) – Rozdział 11a
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 (M.P. z 2018 r. poz. 687)
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 (M.P. z 2018 r. poz. 726)

Członkowie komisji

edytuj

Obecny skład komisji

edytuj

Skład komisji został wybrany 20 lipca 2018.

Pełny skład komisji składa się z 9 członków wybieranych przez Sejm spośród posłów.

Poz. Imię i nazwisko Zdjęcie Przynależność do Klubu Parlamentarnego /

Klubu Poselskiego

Funkcja Przynależność do komisji
1. Marcin Horała   PiS Przewodniczący od 20 lipca 2018
2. Małgorzata Janowska PiS od 20 lipca 2018
3. Andrzej Matusiewicz   PiS od 20 lipca 2018
4. Wojciech Murdzek   PiS od 20 lipca 2018
5. Kazimierz Smoliński   PiS Zastępca przewodniczącego od 20 lipca 2018
6. Zbigniew Konwiński   PO od 20 lipca 2018
7. Błażej Parda   Kukiz’15 Zastępca przewodniczącego od 27 listopada 2018
8. Genowefa Tokarska   PSL-UED od 20 lipca 2018
9. Mirosław Pampuch   .Nowoczesna od 20 lipca 2018

Zmiany w składzie komisji

edytuj
Poz. Imię i nazwisko Zdjęcie Przynależność do Klubu Parlamentarnego /

Klubu Poselskiego

Funkcja Przynależność do komisji
1. Marek Jakubiak   Poseł niezrzeszony Zastępca przewodniczącego od 20 lipca 2018 do 27 listopada 2018
2. Błażej Parda   Kukiz’15 Zastępca przewodniczącego od 27 listopada 2018

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj