Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – jedna ze stałych komisji senackich utworzonych po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury jako Komisja Gospodarki Narodowej. Następnie od IX kadencji Senatu rozszerzona o innowacyjność.

Przedmiotem działania komisji są system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, dochody i wydatki budżetu państwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowość, prawo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe).[1]

Prezydium komisji Senatu XI kadencji edytuj

Członkowie komisji Senatu X kadencji edytuj

Prezydium komisji Senatu IX kadencji edytuj

Prezydium komisji Senatu VIII kadencji edytuj

Prezydium komisji Senatu VII kadencji edytuj

Prezydium komisji Senatu VI kadencji edytuj

Źródła edytuj

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senat.gov.pl [dostęp 2023-12-18]

Przypisy edytuj

  1. Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl [dostęp 2019-11-30].
  2. Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl [dostęp 2019-11-30].
  3. Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl [dostęp 2020-03-20].
  4. Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl [dostęp 2020-03-20].
  5. Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl [dostęp 2020-03-20].
  6. Senat RP - Prace Komisji, ww2.senat.pl [dostęp 2020-03-20].