Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Komisja Gospodarki Narodowej – jedna ze stałych komisji senackich utworzonych po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

Przedmiotem działania komisji są: bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia własnościowe oraz restrukturyzacja gospodarki. Zajmuje się także: systemem finansowym państwa (w tym polityką pieniężną, budżetem, kredytami, bankowością, polityką podatkową i celną), funduszami celowymi, ubezpieczeniami, działaniami antymonopolistycznymi i rynekiem kapitałowym. Również przedmiotem jej działanie są: sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, łączność, budownictwo, transport i gospodarka morska, górnictwo i energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.

Prezydium KomisjiEdytuj