Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – jedna ze stałych komisji senackich utworzonych po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury jako Komisja Gospodarki Narodowej. Następnie od IX kadencji Senatu rozszerzona o innowacyjność.

Przedmiotem działania komisji są system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, dochody i wydatki budżetu państwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowość, prawo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe).[1]

Prezydium komisji Senatu X kadencjiEdytuj

Prezydium komisji Senatu IX kadencjiEdytuj

Prezydium komisji Senatu VIII kadencjiEdytuj

Prezydium komisji Senatu VII kadencjiEdytuj

Prezydium komisji Senatu VI kadencjiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl [dostęp 2019-11-30].
  2. Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl [dostęp 2019-11-30].
  3. Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl [dostęp 2020-03-20].
  4. Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl [dostęp 2020-03-20].
  5. Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl [dostęp 2020-03-20].
  6. Senat RP - Prace Komisji, ww2.senat.pl [dostęp 2020-03-20].