Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (skrót: OSZ) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Zakres jej zadań obejmuje sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony jego nieodnawialnych zasobów, gospodarki wodnej, dróg wodnych śródlądowych, meteorologii, hydrologii, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej.

Skład KomisjiEdit

OSZ jest zaliczana do komisji dużych. W Sejmie IX kadencji liczy 39 posłów. Komisja została powołana 13 listopada 2019 roku[1].

Prezydium Komisji w Sejmie IX kadencjiEdit

Prezydium Komisji w Sejmie VIII kadencjiEdit

Prezydium Komisji w Sejmie VII kadencjiEdit

Prezydium Komisji w Sejmie VI kadencjiEdit

Prezydium Komisji w Sejmie V kadencjiEdit

Prezydium Komisji w Sejmie IV kadencjiEdit

Prezydium Komisji w Sejmie III kadencjiEdit

Prezydium Komisji w Sejmie II kadencjiEdit

Prezydium Komisji w Sejmie I kadencjiEdit

Prezydium Komisji w Sejmie X kadencjiEdit

PrzypisyEdit