Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (skrót: PSR) wchodziła w skład stałych komisji sejmowych IV kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy: Komisję Polityki Społecznej i Komisję Rodziny i Praw Kobiet. Powróciła w sejmie VI kadencji. Do zakresu jej zadań należą sprawy kształtowania polityki socjalnej państwa, ochrony pracowników, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy systemu płac i kosztów utrzymania, walki z bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, problemów kombatantów oraz sprawy ustaw dotyczących bezpośrednio funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz współpraca z rządowym pełnomocnikiem do spraw rodziny i kobiet.

Informacja o trwającym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sali im. Jacka Kuronia w Nowym Domu Poselskim

Prezydium Komisji w Sejmie IX kadencjiEdytuj

Źródło:[1]

Prezydium Komisji w Sejmie IV kadencjiEdytuj

PrzypisyEdytuj