Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (skrót: RSP) – stała komisja sejmowa. Do zakresu jej zadań należą sprawy związane z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo aresztowanie bądź zatrzymanie, z warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, z działalnością biur poselskich, dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu Sejmu oraz dokonywania analiz skarg i wniosków kierowanych do Sejmu i jego organów. Rozpatruje zarzuty niewykonywania przez posłów obowiązków poselskich. Sprawuje stały nadzór nad pracą Kancelarii Sejmu.

Informacja o trwającym posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych

Prezydium Komisji w Sejmie IX kadencjiEdytuj

Źródło:[1]

Prezydium Komisji w Sejmie VIII kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VII kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VI kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie V kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie IV kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie III kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie II kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie I kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie X kadencjiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (RSP), www.sejm.gov.pl [dostęp 2019-11-20].