Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Sejm)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (skrót: RRW) – jedna ze stałych komisji sejmowych.

Informacja o trwającym posiedzeniu Komisji

Do zakresu jej zadań należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego, rybactwa śródlądowego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej. Komisja zajmuje się również sprawami określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi, oraz problematyką związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

Prezydium Komisji w Sejmie IX kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VIII kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VII kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VI kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie V kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie IV kadencjiEdytuj

Prezydium Komisji w Sejmie III kadencjiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Do 20 czerwca 2018 roku.