Otwórz menu główne

Komisja Ustawodawstwa i Praworządności

Komisja Ustawodawstwa i Praworządności wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy: Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka i Praworządności. Przedmioty działania komisji były: