Otwórz menu główne

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

Informacja o trwającym posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa

Komisja Skarbu Państwa (skrót: SUP) jest stałą komisją sejmową. Do zakresu jej zadań należą sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce.

Skład KomisjiEdytuj

SUP jest zaliczana do komisji średnich. W Sejmie VIII kadencji liczy 32 posłów. Do jej prezydium, na pierwszym posiedzeniu, 16 listopada 2015 roku zostali wybrani: