Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Informacja o trwającym posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (skrót: KOP) – stała komisja sejmowa.

ZadaniaEdytuj

Do zakresu jej zadań należą:

  • sprawy działalności Najwyższej Izby Kontroli (NIK) oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a w szczególności opiniowanie planów pracy NIK i rocznych sprawozdań z działalności NIK oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania,
  • opiniowanie projektu statutu Najwyższej Izby Kontroli oraz statutu Państwowej Inspekcji Pracy,
  • opiniowanie innych rozstrzygnięć organów Sejmu oraz wniosków i materiałów wynikających z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli,
  • składanie Sejmowi wniosków o niezwłoczne przekazanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli,
  • przeprowadzanie okresowych ocen działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w tym analizy przeprowadzonych kontroli i realizacji wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich Marszałkowi Sejmu,
  • sprawy działalności regionalnych izb obrachunkowych.[1]

Skład[2]Edytuj

KOP jest zaliczana do komisji małych. W Sejmie IX kadencji liczy 13 posłów.

Prezydium w Sejmie RP IX kadencjiEdytuj

Pozostali członkowieEdytuj

Lp. Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska PSL-Kukiz15 Lewica
1 Kazimierz Moskal Tomasz Kostuś Jan Łopata Przemysław Koperski
2 Ewa Kozanecka Ryszard Wilczyński
3 Piotr Sak
4 Grzegorz Lorek
5 Krzysztof Sobolewski

PrzypisyEdytuj

  1. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP), www.sejm.gov.pl [dostęp 2019-11-20].
  2. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP), www.sejm.gov.pl [dostęp 2019-11-20].