Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (skrót: KOP) – stała komisja sejmowa.

Informacja o trwającym posiedzeniu Komisji do spraw Kontroli Państwowej

Zadania edytuj

Do zakresu jej zadań należą:

  • sprawy działalności Najwyższej Izby Kontroli (NIK) oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a w szczególności opiniowanie planów pracy NIK i rocznych sprawozdań z działalności NIK oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania,
  • opiniowanie projektu statutu Najwyższej Izby Kontroli oraz statutu Państwowej Inspekcji Pracy,
  • opiniowanie innych rozstrzygnięć organów Sejmu oraz wniosków i materiałów wynikających z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli,
  • składanie Sejmowi wniosków o niezwłoczne przekazanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli,
  • przeprowadzanie okresowych ocen działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w tym analizy przeprowadzonych kontroli i realizacji wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich Marszałkowi Sejmu,
  • sprawy działalności regionalnych izb obrachunkowych[1].

KOP jest zaliczana do komisji małych.

Skład Komisji edytuj

Sejm RP X kadencji edytuj

Prezydium komisji edytuj

Imię i nazwisko Zdjęcie Funkcja Od Do Klub parlamentarny
Marek Sawicki
 
przewodniczący 21 listopada 2023 pełni funkcję Polskie Stronnictwo Ludowe-Trzecia Droga
Mariusz Gosek
 
zastępca przewodniczącego 21 listopada 2023 pełni funkcję Prawo i Sprawiedliwość
Tomasz Kostuś
 
zastępca przewodniczącego 21 listopada 2023 pełni funkcję Koalicja Obywatelska
Wojciech Saługa
 
zastępca przewodniczącego 21 listopada 2023 pełni funkcję
Wojciech Szarama
 
zastępca przewodniczącego 21 listopada 2023 pełni funkcję Prawo i Sprawiedliwość

Skład komisji edytuj

W Sejmie X kadencji liczy 14 posłów.

Lp. Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska Trzecia Droga Nowa Lewica Konfederacja Wolność i Niepodległość
1 Piotr Babinetz Dariusz Joński Izabela Bodnar (Polska2050) Katarzyna Ueberhan Ryszard Wilk
2 Bożena Borys-Szopa Michał Szczerba
3 Janusz Kowalski Przemysław Witek
4 Marlena Maląg Bartosz Zawieja
5 Krzysztof Sobolewski

Źródło:[2]

Zmiany w składzie komisji edytuj

13 grudnia 2023 roku poseł Krzysztof Śmiszek został odwołany w wyniku przejęcia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zastąpili go Marlena Maląg i Robert Telus, który następnego dnia został odwołany i którego zastąpili Piotr Babinetz i Katarzyna Ueberhan.

16 stycznia poseł Krzysztof Tchórzewski został odwołany ze składu komisji. Zastąpił go Janusz Kowalski.

Sejm RP IX kadencji – prezydium komisji edytuj

W Sejmie IX kadencji liczy 14 posłów.

Pozostali członkowie edytuj

Lp. Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska Lewica
1 Kazimierz Moskal Tomasz Kostuś Przemysław Koperski
2 Mariusz Gosek Ryszard Wilczyński
3 Piotr Sak Michał Gramatyka
4 Grzegorz Lorek
5 Krzysztof Sobolewski

Źródło:[3]

Przypisy edytuj

  1. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP). www.sejm.gov.pl. [dostęp 2019-11-20].
  2. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. www.sejm.gov.pl. [dostęp 2023-11-22].
  3. Skład Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (KOP). www.sejm.gov.pl. [dostęp 2019-11-20].