Otwórz menu główne

Komitet Chemii Analitycznej PAN

Komitet Chemii Analitycznej PAN (KChA PAN) – jeden z komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), działający w ramach Wydziału III[a][1]. Został powołany w roku 1975, m.in. w celu inicjowania, organizowania i koordynowania badań, dotyczących metod analizy chemicznej, i popularyzowania wyników tych badań. Działa – jak inne Komitety PAN – w okresach trzyletnich kadencji (rok 2013 kończy kadencję 2011–2013).

Komitet Chemii Analitycznej PAN
Państwo  Polska
Data założenia 1975
Rodzaj stowarzyszenia Komitet Naukowy PAN
Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
Profil działalności inicjowanie, organizacja i koordynacja badań naukowych dotyczących chemii analitycznej
Zasięg Polska
Prezes prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska
honorowy przewodniczący: prof. dr hab. Adam Hulanicki, Uniwersytet Warszawski
(czł. koresp. PAN)
Członkowie członkowie PAN oraz członkowie wybierani na 3-letnie kadencje,
nauczyciele akademiccy,
pracownicy instytutów PAN
Powiązania w Polsce związany z PAN
brak współrzędnych
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

W dniu 15 września 1955 powołano w ramach Komitetu Nauk Chemicznych Wydziału III PAN Komisję Analityczną, z sześcioma specjalistycznymi podkomisjami. Inicjatorami utworzenia Komisji byli Wiktor Kemula, Jerzy Minczewski, Marceli Struszyński, Janina Świętosławska[2], Marian Akst, Stanisław Czubek i Zygmunt Łada. Od 1 stycznia 1966 Komisję podporządkowano bezpośrednio Wydziałowi III PAN, a 25 lutego 1975 przekształcono w Komitet Chemii Analitycznej, należący do Wydziału III. Jego pierwszym przewodniczącym był prof. dr Wiktor Kemula, wiceprzewodniczącym – prof. dr Jerzy Minczewski, a sekretarzem – doc. dr Stanisław Rubel. Komitet liczył 31 członków, pracujących w 4 komisjach metodycznych, 9 komisjach branżowych, 5 podkomisjach i 8 sekcjach. Z Komisją współpracowali przedstawiciele uczelni, przemysłu i innych placówek (ok. 300 osób)[3][4].

Od roku 1980 przewodniczącymi Komisji byli, kolejno: prof. dr Jerzy Minczewski (do 1992), prof. dr Adam Hulanicki[5][6] (do 2006) i prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik[3].

Obszar działalnościEdytuj

Komitet został powołany w celu inicjowania, organizowania i koordynowania badań, dotyczących metod analizy chemicznej, stosowanych we wszystkich obszarach podstawowych nauk chemicznych (tj. chemia nieorganiczna, organiczna, fizyczna, biochemia) oraz w czasie badań stosowanych (np. zastosowania w różnych dziedzinach techniki i gospodarki). Koordynowanie prace, prowadzone w różnych placówkach naukowych związanych z Komitetem, zmierzają do zapewnienia wysokiej jakości wyników analitycznych. Komitet promuje wyniki uzyskane przez polskich specjalistów w dziedzinie chemii analitycznej i reprezentuje to środowisko w organizacjach międzynarodowych[3][7]

W roku 2012 Komitet organizował lub współorganizował 10 konferencji krajowych i jednej konferencji międzynarodowej – 29th International Symposium on Chromatography (Toruń, 9–13 czerwca 2012; 650 uczestników krajowych, 394 zagranicznych; 81 wystąpień). Spośród konferencji krajowych największą skalę (202 uczestników, 189 wystąpień) miało XXI Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne Żywność i Żywienie w XXI wieku – wyzwania i nadzieje, zorganizowane wspólnie z Ogólnopolską Sekcją Bromatologicną PTFarm i Komitetem Nauki o Żywieniu Człowieka[8][9].

W ramach innych działań statutowych w roku 2012 m.in. stworzono stronę internetową Komitetu, strony kilku Zespołów, rozpoczęto tworzenie bazy internetowej www. „Polska Chemia Analityczna”[10], zorganizowano coroczny konkurs „najlepsze doktoraty” (4 laureatów), przyznano dwóm osobom Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego (Jacek Nawrocki i Atilla Felinger)[9].

StrukturaEdytuj

W skład Komitetu wchodzą zespoły specjalistyczne; w roku 2012 było to 10 Zespołów (w nawiasach – przewodniczący Zespołu)[11]:

 • Analityki Sądowej i Toksykologicznej (Maria Kała),
 • Analityki Żywności (Piotr Szefer),
 • Analityki Środowiskowej (Wiesław Wasiak),
 • Automatyzacji Metod Analitycznych (Paweł Kościelniak),
 • Chemometrii i Metrologii Chemicznej (Andrzej Parczewski),
 • Chromatografii i Technik Pokrewnych (Bogusław Buszewski),
 • Elektroanalizy (Władysław Kubiak),
 • Nauczania Chemii Analitycznej (Marek Biziuk),
 • Analizy Spektralnej (Ewa Bulska),
 • Analizy Śladowej (Henryk Matusiewicz).

CzłonkowieEdytuj

Na liście członków KChA, pochodzących z wyboru, w roku 2012 znajdowało się 37 osób[9], w tym 33 pracowników szkół wyższych i 4 przedstawicieli instytutów badawczych (innych niż jednostki PAN). Według informacji, zamieszczonych w internetowej bazie danych OPI (prawdopodobnie wcześniejszych), Komitet liczył 63 członków [12].

WydawnictwaEdytuj

Aktualne:

Nieaktualne:

 • Chemia Analityczna – Chemical Analysis (dwumiesięcznik ukazujący się od 1956 r., od 1 stycznia 2010 r. wchodzi w skład Analytical and Bioanalytical Chemistry)[15].

UwagiEdytuj

 1. Wydział III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych (nieaktualne); Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi (aktualne) [zob. Komitet Chemii Analitycznej, Wydział III PAN].

PrzypisyEdytuj

 1. Wydziały PAN (istota reorganizacji) (pol.). W: Strona internetowa PAN [on-line]. www.instytucja.pan.pl. [dostęp 2013-02-05].
 2. prof. mgr Janina Świętosławska-Żółkiewska (pol.). W: bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [on-line]. nauka-polska.pl. [dostęp 2013-02-06].
 3. a b c Misja i historia KChA (pol.). W: Komitet Chemii Analitycznej PAN [on-line]. www.kcha.pan.pl. [dostęp 2016-05-14].
 4. Komitet Chemii Analitycznej (hist.) (pol.). W: bazie OPI: Wydziały PAN; Wydział III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych [on-line]. nauka-polska.pl. [dostęp 2013-02-05].
 5. prof. zw. dr hab. czł. koresp. PAN Adam Andrzej Hulanicki (pol.). W: baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [on-line]. nauka-polska.pl. [dostęp 2018-07-05].
 6. Odnowienie doktoratów prof. Zbigniewa Galusa i prof. Adama Hulanickiego (pol.). W: Strona internetowa UW [on-line]. www.uw.edu.pl. [dostęp 2013-02-05].
 7. Komitet Chemii Analitycznej PAN (pol.). W: Strona internetowa Komisji Chemii Analitycznej (strona główna) [on-line]. www.instytucja.pan.pl. [dostęp 2013-02-05].
 8. Sprawozdanie KChA PAN w roku 2011 i 2012 (pol.). W: Strona internetowa KChA PAN [on-line]. www.kcha.pan.pl. [dostęp 2013-02-05].
 9. a b c Sprawozdanie KChA PAN z roku 2012 (pol.). www.kcha.pan.pl. [dostęp 2013-02-06].
 10. Polska Chemia Analityczna (baza www) (pol.). kcha.pan.pl. [dostęp 2013-02-06].
 11. Struktura KChA (pol.). W: Komitet Chemii Analitycznej PAN [on-line]. www.kcha.pan.pl. [dostęp 2013-02-05].
 12. Komitet Chemii Analitycznej (akt.) (pol.). W: bazie OPI: Wydziały PAN; Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi [on-line]. nauka-polska.pl. [dostęp 2013-02-05].
 13. Informacje o czasopiśmie „Analityka : nauka i praktyka” (pol.). W: bazie BazTech [on-line]. baztech.icm.edu.pl. [dostęp 2013-02-05].
 14. Analytical and Bioanalytical Chemistry (ISSN: 1618-2642) (ang.). www.springer.com. [dostęp 2013-02-05].
 15. Chemia Analityczna, Chemical Analysis (pol.). W: Informacja o fuzji z Począwszy od 1 stycznia 2010 Chemia analityczna, analiza chemiczna połączyła się z Analitycznych i bioanalitycznych Chemia (ABC). [on-line]. www.chem.uw.edu.pl. [dostęp 2013-02-05].