Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce

Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce – organ pomocniczy przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołany zarządzeniem tegoż Ministra nr 39 z dnia 30 października 2007[1].

Do zadań Komitetu należy opracowywanie opinii, wniosków, analiz i ekspertyz oraz podejmowanie innych działań związanych z realizacją postanowień Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjętej przez UNESCO w 1972[2] i ratyfikowanej przez Polskę w 1976[3]. Komitet m.in. weryfikuje i ocenia wnioski o umieszczenie polskich obiektów na Liście informacyjnej jako potencjalnej kandydatury do wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO[4].

Pracami komitetu kieruje Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jego członkami są[5]:

Obsługę administracyjno-biurową komitetu zapewnia Narodowy Instytut Dziedzictwa[2][6].

PrzypisyEdytuj

  1. Zarządzenie nr 39 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. Warszawa: 30 października 2007. [dostęp 2016-08-30].
  2. a b Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. Warszawa: 22 października 2014. [dostęp 2016-08-30].
  3. Dziennik Ustaw 1976 r. nr 32 poz. 190. W: Dziennikustaw.gov.pl [on-line]. [dostęp 2016-08-30].
  4. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Procedury. [dostęp 2016-08-29].
  5. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. Warszawa: 25 marca 2014. [dostęp 2016-08-30].
  6. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Światowe Dziedzictwo UNESCO. [dostęp 2016-08-30].