Komitet wyborczy – epizodyczny byt prawny funkcjonujący w polskim systemie wyborczym[1]. Zgłasza kandydatów i prowadzi kampanię wyborczą na ich rzecz[2]. Instytucja komitetu wyborczego została wprowadzona w ordynacji wyborczej do Sejmu z 1991, co było związane z niewykształconym systemem partyjnym[3][4][1].

W wyborach do Sejmu i Senatu, oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyróżnia się trzy rodzaje komitetów wyborczych[2]:

W wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą być tworzone także przez stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, zaś w wyborach prezydenckich tylko przez wyborców[2].

Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej lub organizacji społecznej pełni organ upoważniony do reprezentowania jej na zewnątrz[5]. Działalność komitetów wyborczych jest uregulowana w Kodeksie wyborczym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277).

Przypisy edytuj

  1. a b Marta Czakowska, Paweł Raźny: Konstrukcja prawna komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych. sejm.gov.pl.
  2. a b c Art. 84 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277)
  3. Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (uchylony) (Dz.U. z 1991 r. nr 59, poz. 252)
  4. Komitety wyborcze w ordynacji wyborczej 2001 r.: Nasza specyficzna instytucja. Rzeczpospolita, 6 sierpnia 2001.
  5. Art. 86 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277)