Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej

Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej (ang. pyruvate dehydrogenase complex, PDC) – kompleks trzech enzymów przekształcający pirogronian w acetylo-CoA w procesie dekarboksylacji pirogronianu. Powstały acetylo-CoA może być włączony do cyklu kwasu cytrynowego, tym samym reakcja katalizowana przez PDC łączy szlak glikolizy z cyklem kwasu cytrynowego. Masa cząsteczkowa kompleksu waha się od 4 do 10 milionów daltonów.

Wieloskładnikowy kompleks PDC jest podobny budową i funkcją do kompleksów dehydrogenazy α-ketoglutaranowej i dehydrogenazy ketokwasów rozgałęzionych.

Enzym Skrót Kofaktor(y) ilość podjednostek Katalizowana reakcja
Dehydrogenaza pirogronianowa
(EC 1.2.4.1)
E1 Pirofosforan tiaminy 24 Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu
Transacetylaza dihydrolipoilu
(EC 2.3.1.12)
E2 Kwas liponowy
Koenzym A
24 Przeniesienie grupy acetylowej na CoA
Dehydrogenaza dihydrolipoilu
(EC 1.8.1.4)
E3 FAD
NAD+
12 Regeneracja utlenionej formy lipoamidu

Bibliografia edytuj

  • 19. Glikoliza i utlenianie pirogronianu. W: Robert K Murray, Franciszek Kokot, Aleksander Koj, Zenon Aleksandrowicz: Biochemia Harpera. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, s. 237–248. ISBN 83-200-3347-0.
  • Jeremy M. Berg, John Tymoczko, Lubert Stryer: Biochemia. Wyd. 6. Warszawa: PWN, 2009. ISBN 978-83-01-15811-8.