Komturzy bałgijscy

Podział państwa zakonnego na komturie
Chorągiew komturii Bałgi zdobyta pod Grunwaldem

Jest to chronologiczna lista komturów zakonu krzyżackiego sprawujących władzę w regionie Bałgi (dzisiejsze Wiesiołoje).

Komturzy bałgijscy:

BibliografiaEdytuj

  • Maciej Dorna Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, str. 388.