Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki

Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"związek międzygminny, powołany w 1990 w celach związanych z ochroną środowiska, jak zbiórka i utylizacja odpadów czy odbiór i oczyszczanie ścieków. Statut związku przyjęto 12 kwietnia 1991. Nazwa "Dolina Redy i Chylonki" ma symboliczne znaczenie – rzeka Reda przepływa przez 2 miasta związku: Wejherowo i Redę, a rzeka Chylonka przez Gdynię. Jednocześnie obie rzeki wyznaczają lokalizację Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 – będącego jednym z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w Polsce i zasilającym w wodę pitną gminy Związku[1]. Zbiornik ten jest objęty szczególną ochroną przez Związek.

Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data założenia

1990

Dziedzina

utylizacja odpadów, oczyszczanie ścieków

brak współrzędnych
Strona internetowa

Członkowie edytuj

Władze Związku edytuj

Najwyższym organem Związku jest Zgromadzenie, składające się z 17 członków, delegowanych przez władze gmin. Gdyni przypada 5 członków a pozostałym gminom po 2. Zgromadzenie decyduje o budżecie, programie działania, wysokości składek gmin, wysokości opłat za wodę, odbiór ścieków i odpadów a także wybiera 3-osobowy Zarząd, który reprezentuje Związek na zewnątrz oraz wykonuje uchwały Zgromadzenia. Przewodniczącym zgromadzenia jest co roku przedstawiciel innej gminy.

Zadania edytuj

Związek w zastępstwie gmin-członków wykonuje zadania publiczne:

 • zaopatrzenie gmin w wodę
 • gospodarka odpadami
 • odbiór i oczyszczanie ścieków
 • energetyka cieplna – centralne ogrzewanie
 • utrzymanie porządku i czystości
 • edukacja ekologiczna
 • ochrona środowiska

Finansowanie edytuj

Związek jest finansowany ze składek gmin-członków płaconych proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej z gmin. Dodatkowym źródłem są dochody z działalności spółek, których udziałowcem wraz z gminami jest Związek oraz z dotacji rządowych i pozarządowych.

Udziały w spółkach edytuj

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK) – gospodarka wodno-ściekowa – Związek: 13,71%, pozostałe udziały: Gmina Miasta Gdyni (44,63%), Gmina Miasta Rumi (19,01%), Gmina Miasta Redy (11,54%), Gmina Miasta Wejherowo (6,96%), Gmina Wejherowo (3,80%), Gmina Kosakowo (0,35%)[2]
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni (OPEC) – energetyka cieplna – Związek: 72,3% udziałów, pozostałe udziały: Gmina Miasta Gdyni (23,3%), Gmina Miasta Wejherowa (4,0%), Gmina Miasta Rumi (0,4%)[3]
 • Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach – gospodarka odpadami – Związek: 1,53% udziałów, pozostałe udziały: Gmina Miasta Gdyni (58,05%), Gmina Wejherowo (14,23%), Gmina Miasta Sopotu (9,35%), Gmina Miasta Rumi (9,15%), Gmina Miasta Redy (3,32%), Gmina Miasta Wejherowo (3,25%), Gmina Kosakowo (1,12%)[4]

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

 1. GZWP w rejonie KZG. [dostęp 2012-09-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-08-23)].
 2. PEWIK: Podstawowe informacje. [dostęp 2012-09-03].
 3. OPEC Gdynia: Władze Spółki. [dostęp 2012-09-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-18)].
 4. BIP Eko Dolina: Zgromadzenie Wspólników. [dostęp 2012-09-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-04)].